Mehhatroonikaseadmed
Euroopa struktuurfondide logo

ANDURID TÖÖSTUSAUTOMAATIKAS

Teadmiste kontroll

1. PEATÜKK
ANDURITE KLASSIFIKATSIOON

 1. Mille poolest erinevad passiiv- ja aktiivandurid?
 2. Millised on peamised nõuded anduritele?
 3. Milliseid erinevate tööpõhimõtetega andurite tüüpe tunnete?

2. PEATÜKK
TEMPERATUURIANDURID

 1. Milliseid temperatuuriandurite liike tunnete?
 2. Millised termopaaride tüübid on olemas?
 3. Milliseid võtteid kasutatakse termopaaride külmade otste temperatuurikompensatsiooniks?
 4. Millist tüüpi metall-termotakisteid (RTD) tunnete ja millised on nende omadused?
 5. Millist tüüpi termistore tunnete ja millised on nende peamised tunnusjooned ja omadused?

3. PEATÜKK
JÕU- JA MEHAANILISE PINGE ANDURID

 1. Mis on tensoanduri efekt?
 2. Millist tüüpi tensoandureid tunnete?
 3. Mis on otsene piesoefekt ja pööratud piesoefekt?
 4. Kuidas saab piesomuunduritega mõõta staatilisi jõudusid?
 5. Milliseid magnetoelastseid muundureid tunnete?

4. PEATÜKK
RÕHUANDURID

 1. Milliseid rõhuandurite tüüpe tunnete?  
 2. Mis on rõhu ühikuks SI süsteemis?
 3.  Milliseid rõhu väärtusi määratletakse vaakumina?
 4. Mis on absoluutse rõhu mõõtmine?
 5. Milline on manomeetrilise ja diferentsiaalse rõhu mõõtmise erinevus?
 6. Milliseid rõhuandurite tüüpe tunnete?

5. PEATÜKK
POSITSIOONI-, NIHKE-, KIIRUS- JA KIIRENDUSANDURID

 1. Milliseid kontaktmuundurite tüüpe tunnete?
 2. Milliseid potentsiomeetrilisi andureid kasutatakse?
 3. Millised omadused on kontaktivabadel potentsiomeetrilistel anduritel?
 4. Milliseid induktiivmuundurite tüüpe tunnete?
 5. Kuidas saab induktiivmuunduri muuta vastastikku induktiivseks muunduriks?
 6.  Mis on lineaarselt muudetavad diferentsiaaltrafod?
 7.  Milliseid mahtuvusmuundurite tüüpe tunnete?
 8.  Mis on absoluutenkooderid?
 9. Milliseid optilisi nihkemuundureid kasutatakse?
 10.  Milline on püsimagnetmuundurite tööpõhimõte ja mis on nende sisendmuutujaks?
 11. Milliseid püsimagnetmuundureid tunnete?
 12. Kuidas saab piesomuundureid kasutada vibratsiooni parameetrite mõõtmiseks?

6. PEATÜKK
VOOLUHULGA ANDURID

 1.  Milline on gaaside ja vedelike vooluhulga põhiühik?
 2. Millist tüüpi vooluhulga rootorandureid tunnete?
 3. Milline on kalibreeritud piluga vooluhulga andurite tööpõhimõte?
 4.  Milline on Venturi toru ehitus?   
 5. Milline on ultraheli-vooluhulga andurite peamine tööpõhimõte? 
 6. Mis on kalorimeetrilise vooluhulga anduri peamised osad?
 7. Milline on vooluhulga keerisandurite peamine tööpõhimõte?

               
7. PEATÜKK
NIISKUSANDURID

 1. Milline on erinevus absoluutse ja suhtelise niiskuse kontseptsioonide vahel?
 2. Milliseid niiskusandurite tüüpe tunnete?
 3. Milline on psühromeetriliste niiskusandurite tööpõhimõte? 
 4. Milline on pinna akustiliste lainetega (SAW) niiskusanduri tööpõhimõte?
 5. Milliseid absorptsioonitakistuse niiskusandurite tüüpe kasutatakse?  

8. PEATÜKK
OBJEKTI REGISTREERIVAD ANDURID

 1. Milline on normaalselt avatud ja normaalselt suletud kontaktide erinevus?
 2. Milliseid lähedusmuundurite tüüpe tunnete ja millised on nende omadused?
 3. Milline on pöörisvooluandurite tööpõhimõte? 
 4. Milline on ultraheliandurite eelis, võrreldes pöörisvoolu- ja induktiivanduritega?
 5. Mis on objektide optiliste anduritega registreerimise difusioonimeetod?
 6. Milline on objekti optiliste anduritega registreerimise barjääri- ja reflektormeetodi erinevus?

9. PEATÜKK
GAASIANDURID

 1. Milliseid gaasiandurite tüüpe tunnete?   
 2. Milliseid materjale ja tehnoloogiaid kasutatakse metall-oksiid pooljuht-gaasiandurite valmistamiseks?
 3. Millised on polümeer-pooljuht-gaasiandurite omadused?
 4. Milliseid gaasiandureid nimetatakse katalüütilisteks?
 5. Milliseid elektrokeemiliste gaasiandurite tüüpe tunnete?
 6. Milline on gravimeetriliste gaasiandurite tööpõhimõte?

10. PEATÜKK
ANDURITE LIIDESED

 1. Kuidas saab andurite liideseid klassifitseerida?
 2. Millistel liidese ühenduse tingimustel võib oletada, et on tekkinud probleem 4-20 mA liidesega anduriga?
 3. Millised on sagedusväljundiga andurite eelised analoogväljundiga andurite suhtes?
 4. Mis on pulsilaiusmodulatsiooni lülituskestus (täitetegur)?
 5. Mitu juhet kasutatakse RS485 liideses informatsiooni edastamiseks?
 6. Kuidas välditakse kokkupõrkeid andurite CAN võrgus?
 7. Mitu juhet on vaja I2C liidese teostamiseks ja milleks?
 8. Milline on koordinaatori roll ZigBee andurivõrkudes?
Creative Commons Licence
"Mehhatroonikaseadmed" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License .