Tallinna Tööstushariduskeskus

Müügikorraldaja

KESKHARIDUSE BAASIL
Sisseastumise aasta Õppekava Rakenduskava
2017 Müügikorraldaja, 5. tase (kutseõppe esmaõpe)Müügikorraldaja 5. tase (kutseõppe esmaõpe) töökohapõhine
Müügikorraldaja 5. tase (kutseõppe esmaõpe) mittestatsionaarne
Müügikorraldaja 5. tase (kutseõppe esmaõpe) mittestatsionaarne