Tallinna Tööstushariduskeskus

Keevitaja

Keevitustehnika- ja tehnoloogia on üks olulisemaid metallide töötlemise viise paljudes tööstusharudes. Keevitaja õpib tundma keevitustehnoloogiaid (käsikaarkeevitus MMA, kaitsegaasmetallkaarkeevitus MIG/MAG, gaaskeevitus G, argoon-gaaskeevitus volframelektroodiga TIG), tööjooniste lugemist, keevitusalaseid standardeid, keeviskonstruktsiooni koostamist.

4. taseme esmaõpe

  • Õppeaeg: põhihariduse baasil 3 aastat
  • Õppevorm: päevane
  • Õppekeel: vene