Tallinna Tööstushariduskeskus

Õpilasesindus

TTHK ÕPILASESINDUSE juhtkond

President Ragmar Valliste

Asepresident  Elisa Hanni - elisahanni16@gmail.com

Kultuuri valdkonnajuht - Rebecca Christal Õunap

Spordi valdkonnajuht - Erena Treimann

It ja tehnika valdkonnajuht - Joan - Taaniel Ševtsov

Rahvuslike ja rahvusvaheliste suhete valdkonnajuht - Keiti Ekart

 

Küsimuste ja  ideede korral kirjutage - opilasesindus@tthk.ee

THK ÕE esmasteks eesmärkideks on:
esindada õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
vahendada õpilaste ja juhtkonna vahelist koostööd;
edastada õpilastele informatsiooni;
aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;
kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajatega ja THK juhtkonnaga;
järgida ja edendada THK traditsioone;
seista hariduse kvaliteedi, õpikeskkonna parandamise ja õpimotivatsiooni tõstmise eest;
esindada õpilasi õppenõukogus ja hoolekogus;
osaleda ÕE-d puudutavatel üritustel kõikvõimalikel tasanditel;
luua ja arendada sidemeid teiste koolide ja organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal.

Õpilased, kellel on ettepanekuid, muresid või küsimusi tulge ning rääkige neist julgelt.

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad iga nädal kokkulepitud ajal. 

Teeme koolis käimise koos toredamaks!

Jälgi ka meie kooli facebooki lehekülge:

Tallinna Tööstushariduskeskus https://www.facebook.com/TallinnaToostushariduskeskus

 

Õpilasesinduse põhikiri