Tallinna Tööstushariduskeskus

Õpilasesindus

Õpilasesinduse juhatuse liikmed

Presidendi kohustes Britta-Maria Kullerkupp ja Kelly Sonn

Sekretär

Asesekretär

Õpilasesinduses on hetkel 25 liiget ja tegevuse alusel on ÕE põhimäärus.

THK ÕE esmasteks eesmärkideks on:
esindada õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
vahendada õpilaste ja juhtkonna vahelist koostööd;
edastada õpilastele informatsiooni;
aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;
kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajatega ja THK juhtkonnaga;
järgida ja edendada THK traditsioone;
seista hariduse kvaliteedi, õpikeskkonna parandamise ja õpimotivatsiooni tõstmise eest;
esindada õpilasi õppenõukogus ja hoolekogus;
osaleda ÕE-d puudutavatel üritustel kõikvõimalikel tasanditel;
luua ja arendada sidemeid teiste koolide ja organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal.

Õpilased, kellel on ettepanekuid, muresid või küsimusi tulge ning rääkige neist julgelt.

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad iga nädal kokkulepitud ajal. 

Teeme koolis käimise koos toredamaks!

Jälgi ka meie kooli facebooki lehekülge:

Tallinna Tööstushariduskeskus https://www.facebook.com/TallinnaToostushariduskeskus

Tallinna Tööstushariduskeskuse õpilasesindus https://www.facebook.com/tthkoe/

Õpilasesinduse põhimäärus