Tallinna Tööstushariduskeskus

Tasulised koolitused

Tallinna Tööstushariduskeskuses (THK) korraldatakse tasulisi koolitusi kõikide õpetatavate erialade riiklikult kinnitatud õppekavade raames.
Minimaalne osalejate arv grupis koolituse alustamiseks on 8 inimest.
iskasvanute täienduskoolituse korraldus Tallinna Tööstushariduskeskuses.

THK on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner alates 2010 aastast. Rohkem infot aadressilt: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/koolitused

Rohkem infot Eesti Töötukassa projekti “Tööta ja õpi” kohta aadressilt: https://www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi

TTHK täienduskoolituste õppekorraldus 2019
TTHK täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused 2019