Tallinna Tööstushariduskeskus

Tasuta koolitused

Koolitusi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine” raames.
2020 aasta täienduskoolituse RKT tellimus (HTM nr 9.4-6.2.1/19/3422; 13.09.2019) on koostamisel.

Tallinna Tööstushariduskeskus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner alates 2010 aastast. Rohkem infot: www.tootukassa.ee

Tallinna Tööstushariduskeskus juhindub koolituste korraldamisel “Täiskasvanute koolituse seadusest” (TäKS): https://www.riigiteataja.ee/akt/110062015010?leiaKehtiv ja täienduskoolituse standardist: https://www.riigiteataja.ee/akt/126062015009?leiaKehtiv

 

Info ja registreerimine:
Marika Valk
Täienduskoolitusjuht/töökeskkonnaspetsialist
marika.valk@tthk.ee
+372 533 454 89