Tallinna Tööstushariduskeskus

Tasuta koolitused

REGISTREERIMINE  2017 oktoober-detsember toimuvatele täienduskoolitustele!

Koolitusi rahastab Haridus- ja Teadusministeerium Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) programmi “Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste arendamine” raames.

Täiskasvanute täienduskoolituse korraldus Tallinna Tööstushariduskeskuses.

Koolitused toimuvad Sõpruse pst 182, argipäeviti ca 2-3 korda nädalas,ajavahemikul alates ca 16.oo – 21.3o (osalejatega kokkuleppel erandkorras 1-2 päeva nädalavahetusel ca 10.oo-17.3o)

PS! Enne registreerimist kontrollida kuuluvust sihtgruppi! Vajutades koolituse nimetusele, avaneb õppekava – nõuded sihtgrupile,  koolituse sisu jm info.

Koolitusele registreerunud osalejatel ajakava esimesel koolituskorral võtta kaasa isikut tõendav dokument ning kui  sihtgrupi nõuetes on märgitud koolitusel osalemiseks vajalik eelnev erialane haridus, töökogemus, eelnevad erialased koolitused vms, siis seda tõendav/-ad dokument/-did (täienduskoolitusjuhile koopiate tegemiseks).

Koolitusele registreerimise_ avaldus (saata all olevale e-posti aadressile)

Info ja registreerimine:
Marika Valk
Täienduskoolitusjuht
marika.valk@tthk.ee
+372 533 454 89
+372 51 90 93 95

 

Jrk nr HM2O1171 ja HM2O1172 Lehtmetalli gaasi- ja plasmalõikuse Eurosertifikaadi eksami sooritamiseks ettevalmistav täienduskoolitus
Maht: 80 ak/h, õppekeel eesti ja vene keel

Jrk nr HM2O1174 TIG keevituse Eurosertifikaadi eksami sooritamiseks ettevalmistav täienduskoolitus

Maht: 80 ak/h, õppekeel vene keel

Jrk nr HM2O1175 MIGMAG keevituse Eurosertifikaadi eksami sooritamiseks ettevalmistav täienduskoolitus

Maht: 80 ak/h, õppekeel eesti keel

Jrk nr HM2O1178 Pneumo- ja hüdrosüsteemide hooldus, paigaldus ja käit

Maht: 60 ak/h, õppekeel eesti ja vene keel

Jrk nr HM2O11710 Ettevalmistus mehhatrooniku 4. taseme kutsekvalifikatsiooni eksamiks

Maht: 120 ak/h, õppekeel eesti ja vene keel