Tallinna Tööstushariduskeskus

Kooli nõukogu

Tallinna Tööstushariduskeskuse nõukogu koossesis:

 Mirje Burmeister  õppedirektor
 Eduard Brindfeldt  mehaanika-, elektroonika ja IT valdkondade juhataja
 Leili Liinak  iluteeninduse valdkonna  juhataja 
 Riina Tenno  tekstiili- ja kaubanduse valdkonna juhataja 
 Peeter Pohlasalu  transporditehnika valdkonna juhataja 
 Leeni Rajaste  logistika valdkonna juhtaja
 Ilmar Ilinõh  IT valdkonna juhtõpetaja
 Ene Alliknurm  finantsjuht
 Veiko Põldmaa  töötajate valitud esindaja
 Ken Tamm  õpilaskonna esindaja

 

Nõukogu tööd juhib direktor Paul Alekand