Tallinna Tööstushariduskeskus

Esitatavad dokumendid

Oma haridustee jätkamiseks Tallinna Tööstushariduskeskuses esitab õpilaskandidaat või tema esindaja vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:
  • Isikut tõendav dokument;
  • Kirjalik avaldus (täidetakse kohapeal);
  • Õpilaskandidaadi esindaja (vanema või eestkostja) kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
  • Haridust tõendava dokumendi (lõputunnistus ja hinneteleht) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
  • Välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva elamisloa või elamisõiguse kohta.
  • NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

Uute õpilaste vastuvõtt alates 10.06.2019 Dokumentide vastuvõtt toimub esmaspäev, teisipäev, kolmapäev ja reede kell 10.00 kuni 15.00, neljapäev kell 10.00 kuni 18.00, laupäev kell 10.00 kuni 15.00Põhikooli järgne avalduste vastuvõtt toimub kuni 30. juuli 2019 ja keskkooli järgne avalduste vastuvõtt toimub kuni 06.august 2019.

Põhikooli järgne vastuvõtt toimub koolis

Keskkooli järgne vastuvõtt toimub koolis  või elektroonselt e-vastuvõtu keskkonnas SAIS.

Koolil on õigus muuta vastuvõetavate õpilaste arvu või õppevormi

Loe  lähemalt, millised dokumendid tuleb esitada.

Vastuvõtu info: telefon 654 5026; e-post vastuvott@tthk.ee ; vastuvõtusekretär Anu Pajusild