Tallinna Tööstushariduskeskus

Esitatavad dokumendid

Oma haridustee jätkamiseks Tallinna Tööstushariduskeskuses esitab õpilaskandidaat või tema esindaja vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:
  • Isikut tõendav dokument;
  • Kirjalik avaldus (täidetakse kohapeal);
  • Õpilaskandidaadi esindaja (vanema või eestkostja) kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
  • Haridust tõendava dokumendi (lõputunnistus ja hinneteleht) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
  • Välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva elamisloa või elamisõiguse kohta.
  • NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

Uute õpilaste vastuvõtt alates 10.06.2019 Dokumentide vastuvõtt toimub esmaspäev, teisipäev, kolmapäev ja reede kell 10.00 kuni 15.00, neljapäev kell 10.00 kuni 18.00.

Vastuvõtt jätkub vabade kohtade olemasolul.

Keskkooli ja põhikooli järgne täiendav vastuvõtt toimub ainult koolis.

Vastuvõtu info: kabinet B139 telefon 654 5026; e-post vastuvott@tthk.ee ; vastuvõtusekretär Anu PajusildKoolil on õigus muuta vastuvõetavate õpilaste arvu või õppevormi

Loe  lähemalt, millised dokumendid tuleb esitada.

Vastuvõtu info: telefon 654 5026; e-post vastuvott@tthk.ee ; vastuvõtusekretär Anu Pajusild