Tallinna Tööstushariduskeskus

Esitatavad dokumendid

Oma haridustee jätkamiseks Tallinna Tööstushariduskeskuses esitab õpilaskandidaat või tema esindaja vastuvõtukomisjonile järgmised dokumendid:
  • Isikut tõendav dokument;
  • Kirjalik avaldus (täidetakse kohapeal);
  • Õpilaskandidaadi esindaja (vanema või eestkostja) kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
  • Haridust tõendava dokumendi (lõputunnistus ja hinneteleht) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
  • Tervishoiuteenust osutava isiku poolt õpilaskandidaadi tervisliku seisundi kohta väljastatud tõend või selle koopia, kui õpilaskandidaat on alaealine;
  • 3 fotot suuruses 3 x 4 cm;
  • Välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva elamisloa või elamisõiguse kohta.

Paberkandjal  sisseastumisdokumente võtame vastu  04. detsembrist 2017 Tallinna Tööstushariduskeskuses aadressil Sõpruse pst. 182 ruumis B 108 tööpäeviti kella 9.00 -15.00.

Elektroonselt saad esitada sisseastumisdokumente e-vastuvõtu keskkonnas SAIS  igal ajal.

Loe  lähemalt, millised dokumendid tuleb esitada.

Vastuvõtu info: telefon 654 5026; e-post tiina.karin@tthk.ee ; vastuvõtusekretär Tiina Karin