Tallinna Tööstushariduskeskus

Täiendavatest piirangutest alates 22.02.2021

19

veebr. 2021

22. veebruari valitsuse kehtestatud täiendavad piirangud ei kehti kutsekoolidele https://www.hm.ee/et/uudised/huviharidusele-taiendoppele-ja-noorsootoole-rakenduvad-esmaspaevast-uued-piirangud

23.02.2021 on lühendatud tunnid.

24.02.2021 õppetööd ei toimu.