Tallinna Tööstushariduskeskus

Jätkame distantsõppega kuni 25.04.2021

08

apr. 2021

Väljavõte direktori käskkirjast 08.04.2021 nr 1-1/15-2021 “Õppekorraldus seoses koroonaviiruse levikuga”.

  1. Jätkata distantsõppega kuni 25.04.2021. Õppetunde viia läbi e-keskkondades Zoom, Cisco Webeks või Moodle (BBB);

1.1. Lubatud on hajutatuna, ruumi täituvus 25% ja järgides viiruse tõkestamise nõudeid (koolis viibimise ajal on kohustus kanda maski, desinfitseerida vahendeid ja tööpindu, õhutada klasse jms) läbi viia:

1) praktilisi ja mittestatsionaarsete õpperühmade õppetunde, mida ei ole võimalik distantsilt anda kontaktõppena (praktilise õppe päev märkida tunniplaani kontaktõppena);

2) individuaalseid konsultatsioone aineõpetaja ettepanekul ja valdkonnajuhi kooskõlastusel, et vältida õpilaste tarbetuid sõite ja kontakte;

3) riigi-, kutse ja koolieksameid.

1.2. Õpetajatel järgida (vastutavad) ruumis viibivate isikute viiruse tõkestamise- ja hajutatuse nõude täitmist;

1.3. Rühmajuhendajatel koostada koostöös valdkonna juhiga õpilaste nimekiri, kes vajavad sel ajal õpilaskodu kohta, mis edastada ühiselamu juhatajale ja praktika õpetajatele kontaktõppele eelneva reede kella 16.00´ks.

  1. Ettevõttepraktika toimub vastavalt sõlmitud praktikalepingutele.
  2. Toitlustust distantsõppe ajal ei toimu. Õpilastele väljastada distantsõppe aja eest toidutalongid, mida on võimalik kasutada kontaktõppe taastumisel kooli sööklas.
  3. Õpilaskodus lubada viibida ainult ettevõttepraktikatel olevatel õpilastel. Õpilane, kes mõjuvatel põhjustel koju minna ei saa taotleb direktorilt eriluba õpilaskodusse jäämiseks.