Tallinna Tööstushariduskeskus

Õppekorraldus alates 17.05.2021

14

mai 2021

Alates 17.05.2021 a. toimub õppetöö kõikides õpperühmades kontaktõppena.

Õppetegevus on lubatud, kui järgitakse maski kandmise nõudeid. Maski ei pea kandma või nina ja suud katma juhtudel: kui see ei ole tervislike põhjuste (nt hingamisraskuste, teatud psüühikahäirete, allergiate) tõttu võimalik ja vaegkuuljast inimese saatjal.

Õpetajatel:
* kanda maski või kaitsevisiiri ja tagada õpilaste maski kandmise nõude täitmine;
* maski kandmise nõudest vabastatud isikud paigutada võimalusel õppeklassis teistest eraldi;
* korraldada võimalusel õppetöö ruumis hajutatult;
* õhutada ruume õppetöö ajal;
* desinfitseerida tööpindu ja vahendeid õpperühma muutumisel;
* tagada täiendavaid konsultatsioone lähtuvalt õppevõlglaste arvust;
* kehalise kasvatuse tunnid läbi viia välitingimustes 25 inimesest koosnevas rühmas ning tagada, et kokku ei puututa teiste rühmadega.

Rühmajuhendajatel viia läbi õpilaste seas selgitustöö, et tagada maski kandmise nõude täitmine.

 

 

Kehtivad alusdokumendid:

14.05.2021 kinnitatud direktori käskkiri nr 1-1/20-2021

Täiendav informatsioon:

https://www.kriis.ee/et