Ettevalmistavate funktsioonide ja abifunktsioonide kasutamine arvprogrammjuhtimisega seadmete programmeerimisel. Testid

Järgnevalt on toodud rida küsimusi CNC ehk APJ pinkidest ja nende programmeerimisest. Harjutamise ja meeldetuletuse eesmärgil on esimesed testid sellised, mis hõlmavad palju laiemat valdkonda.  Ettevalmistavate ja abifunktsioonide kohta on küsimused natuke tagapool.

Eelteadmised:

Läbitud võiksid soovitavalt olla järgmised TTHK õppeained:

    Arvprogrammjuhtimisega pinkide programmeerimine

    või

    CNC metallitöötlemispingid

Küsimused on koostanud TTHK kutseõpetaja Veiko Põldmaa