Mehhatroonikaseadmed
Euroopa struktuurfondide logo

Arenenud binaarloogika funktsioonid

Teadmiste kontroll

1. Milline on kahendarvu äratundmiseks mõeldud märgis?

2. Kui palju bitte tuleb mälus kasutada, et esitada 3-kohalist kümnendarvu BCD koodis?

3. Milline on suurim kümnendarv, mida saab esitada kahendkoodis 8 bitiga?

4. Millist kümnendarvu esindab täht F kuueteistkümnendarvus?

5. Milline on STEP 7 taimeri ajaintervalli (viivituse) suurim väärtus?

6. Milline diagramm kirjeldab sisselülitusviivitusega taimerit?

7. Millist taimerit on allpool kirjeldatud?
Kui sisend S aktiveeritakse ja väljund Q ei ole veel aktiveeritud, siis aktiveeritakse taimer. Pärast etteantud ajaintervalli loendamise lõppemist aktiveeritakse väljund Q. Taimer jätkab aja loendamist ka siis, kui sisend S deaktiveeritakse enne kui taimeri aeg on jõudnud nulli.
8. Mis on STEP 7 loenduri sisu suurim väärtus?
9. Millist käsku kasutatakse, et näha kas teise operandi väärtus on suurem kui või võrdne esimese operandi väärtusega?
10. Milliseid funktsioone saab kasutada andmetüübiga täisarv?
Creative Commons Licence
"Mehhatroonikaseadmed" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License .