Mehhatroonikaseadmed
Euroopa struktuurfondide logo

PLC programmeerimine

Teadmiste kontroll

1. Millised neist plokkidest on standardis IEC 61131 kirjeldatud programmi ülesehituse üksustena (mitu õiget vastust)?

2. Siemens S7-300 PLC programmis peab olema kirjutatud vähemalt … , et PLC hakkaks seda täitma.
3. Mis on digitaalsisendmooduli esimese sisendi aadress, kui see on asetatud S7-300 siinil seitsmendasse pessa ja kasutatakse ainult 16 kanaliga mooduleid?
4. Kui palju mäluruumi võtab enda alla topeltsõna?
5. PLC programmis on defineeritud kaks mälu muutujat - MW 0 ja MW 1, andmetüübiks on sõna. Kui programm muudab muutuja MW 0 väärtust, siis muutuja MW 1 väärtus …Küsimuse pilt 6. Joonisel kujutatud programm on kirjutatud …
7. Funktsiooniplokkskeem on …Creative Commons Licence
"Mehhatroonikaseadmed" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License .