Mehhatroonikaseadmed
Euroopa struktuurfondide logo

PLC valik, ohutus ja kasutuselevõtt

Teadmiste kontroll

1. Milliseid järgmisi kriteeriume ei arvestata PLC valikul?
2. Milline allpool loetletud funktsioonidest on teistest kõrgema prioriteediga?
3. Mille eest kaitseb võrgutoite häirefilter?

4. Milline järgmine väide ei ole tõene?
5. Milleks kasutatakse blokeeringut?
6. Mis on esimene samm PLC kasutuselevõtmisel automatiseeritud süsteemis?
7. Mis on viimane samm, mille järel on automatiseeritud süsteem valmis kliendile üleandmiseks?
Creative Commons Licence
"Mehhatroonikaseadmed" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License .