Mehhatroonikaseadmed
Euroopa struktuurfondide logo

Ülekande- ja programmi juhtimisfunktsioonid

Teadmiste kontroll

1. Akumulaator on ...
2. Milliste andmetüüpide puhul ei saa kasutada funktsiooni MOVE?
3. Allpool esitatud JMP funktsiooni täidetakse ...
Küsimuse pilt4. Mis funktsiooni kasutatakse andmeploki (DB) avamiseks STEP 7?
5. Kuidas mõjutab aktiveerimissisend EN plokkide ja funktsioonide täitmist?
6. Millise LAD keele funktsiooniga lõpetatakse plokis oleva programmi täitmine enneaegselt?
Creative Commons Licence
"Mehhatroonikaseadmed" is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported License .