Siemens LOGO! kontroller
Siemens S7-1200 viide Pneumoautomaatika viide Mehhatroonikaseadmete viide Automatiseerimise viide

Sissejuhatus

[Foto LOGO kontrollerist]

Siemens LOGO! on kompaktne programmeeritav kontroller (PLC), mida kasutatakse lihtsamates rakendustes, kus on vähe sisendeid (nt andurid ja nupud), vähe väljundeid (täiturid) ja lihtne programm.

Kontrolleri ülesanne on lihtsustatult öeldes väljundite kaudu midagi sisse ja välja lülitada. Seda teeb see vastavalt selles olevale programmile, mis oma töös lähtub omakorda sisendite olekust (nupuvajutused, andurite rakendumine jne). See võib asendada ka näiteks automaatikas kasutatavaid releeskeeme, jäädes ise kokkuvõttes enam-vähem samasse hinnaklassi, mis releed maksnud oleks, kuid võtab vähem ruumi, programmi kirjutamine on kiirem, kui releeskeemi ühendamine ning hilisemateks muutusteks juhtimises ei ole vaja juhtmestust ringi ühendada vaid juhtalgoritmi saab muuta programmiliselt. Kui on palju samasuguseid rakendusi, siis lihtsustab kontroller tööd juba selle võrra, et piisab kui programm kirjutada vaid ühe rakenduse jaoks ja see kõigisse teistesse üle kanda.

Siemens LOGO! kontrollerit on saadaval erinevates konfiguratsioonides. See on programmeeritav nii arvuti kaudu, kui kontrolleril olevalt kasutajaliideselt. Viimane on hea võimalus objektil olles programmi väiksemate muudatuste sisse viimiseks, kuid võrdlemisi ebamugav lahendus põhiliseks programmeerimiseks. Selleks tuleks kasutada arvutit.

Antud dokumendis tegeleme põhiliselt LOGO! 12/24RC (Basic) kontrolleriga.

Creative Commons License
Siemens LOGO! kontroller by Eduard Brindfeldt and Urmo Lepiksoo is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.