Pneumaatilised taimerid

iDevice ikoon Positiivsest frondist rakenduv pneumotaimer

Kui monostabiilse pneumojaoti sisendavasse paigaldada sissevoolu drossel, siis juhtsignaali andmisel pneumojaoti ei muuda oma asendit momentaalselt, vaid hilinemisega surve aeglase suurenemise tõttu juhtkambris (mahutis). Jaoti rakendumise viivitus sõltub drosseli reguleerimisest ja kambri mahust.

Juhtsignaalil on olemas nii tõusev (positiivne) kui ka langev (negatiivne) front. Sellel viitega jaotil on sisendsignaali positiivse frondi viivitus. See tähendab, et selle jaoti väljundis ilmub signaal hilinemisega sisendsignaali positiivsest frondist.

Juhtsignaali mahavõtmisel kaob ka väljundsignaal, sest õhk lastakse välja momentaalselt mittetagasivoolava klapi kaudu

Pneumaatilise taimeri tingmärk 


iDevice ikoon Negatiivsest frondist rakenduv pneumotaimer

Selle elemendi erinevus eelmisest on selles, et mittetagasivoolava klapi suund on teine. Õhk satub jaoti mahutisse ilma takistuseta - täidab selle peaaegu momentaalselt, aga juhtsignaali eemaldamisel drossel pidurdab suruõhu väljavoolu mahutist. Tänu sellele püsib jaoti teatava aja rakendunud asendis. Teiste sõnadega toimub jaoti väljundsignaali hilinemine sisendsignaali negatiivsest frondist.

Kuna jaoti püsib rakendunud asendis peale juhtsignaali eemaldamist, siis võib öelda, et see element on mäluga. See  tähendab, et sellise elemendi võib koostada positiivsest frondist rakenduva taimerist ja bistabiilsest jaotist.

On olemas ka spetsiaalsed viitega jaotite tüübid, näiteks, kus kasutatakse koos nii positiivse kui ka negatiivse frondi viivituse printsiipi.