Tallinna Tööstushariduskeskus

Vastuvõtutingimused ja avalduse esitamine

 

Talvine vastuvõtt toimub alates 17.11.2021 (lähtuvalt erialast on vastuvõtuperioodi lõpukuupäev erinev, SAIS vahendusel on lõpukuupäev kajastatud)  elektroonselt läbi keskkonna SAISwww.sais.ee)  või  koolis kohapeal kui avalduse esitamine tehniliselt ei ole võimalik (ID-kaart on aegunud, ei tööta vm) E,T,K,N,R kell 10.00 – 15.00  ruumis B139.

SAISis avalduse esitamiseks on vaja ID-kaarti ning PIN1-koodi või Mobiil-ID-d ja selle PIN1-koodi või HarID. Andmed alates 2004. aastast Eestis lõpetatud kooli kohta ja tulemused lisatakse avaldusele riiklikest registritest. SAISis saad avaldusele lisada digitaalselt allkirjastatud dokumente (ühes digikonteineris digiallkirjastatuna kõik dokumendid). SAISis on võimalus lisada puuduva hariduskäigu, töökogemuse kohta faile. Kindlasti ei tohi unustada lisada nõusolekut andmete töötlemiseks. Ühele failiväljale palun lisada ainult üks fail! Probleemide korral pöörduda kohe vastuvott@tthk.ee ! SAISis toimetamise juhised sisseastujatele asuvad SIIN!

Enne avalduse esitamist soovitame kõigepealt  tutvuda erialadega ning alles siis SAISis avaldus esitada.

Õppekohale vastuvõtt ei sõltu avalduse esitamise järjekorra numbrist, see selgub alles vastuvõtukomisjonis.

Avalduse esitamiseks SAISis ei pea eelnevalt koolis registreeruma.

1. Millised dokumendid haridustee jätkamiseks esitab õpilaskandidaat või tema esindaja?

 • Isikut tõendav dokument ( kehtiv ID-kaart või pass);
 • Avaldus ( www.sais.ee või täidetakse elektrooniliselt dokumentide vastuvõtja abiga kohapeal). Kandideerida on võimalik kuni kolmele erialale ja siis täidetakse SAISis kolm avaldust;
 • Õpilaskandidaadi esindaja (vanema või eestkostja) kirjalik nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine;
 • Haridust tõendava dokumendi (lõputunnistus ja hinneteleht) originaal või selle notariaalselt või dokumendi originaali alusel koolis kinnitatud koopia;
 • Välismaalasest õpilaskandidaadi puhul dokument, milles on märge alalise või kehtiva elamisloa või elamisõiguse kohta (VAATA SIIT !).
 • ESINDAJA NÕUSOLEK (vanema/eeskostja nõusolek, kui õpilaskandidaat on alaealine). Selle saab lisada täidetult ja digitaalselt allkirjastatuna SAISis avaldusele (failid)!
 • TÄISEALISE ÕPILASKANDIDAADI NÕUSOLEK (.pdf) ja (MS Word .docx) (kui õpilaskandidaat on täisealine vajame nõusolekut isikuandmete töötlemiseks). Selle saab lisada täidetult digitaalselt allkirjastatuna SAISis avaldusele (failid)!
 • Dokumendid esitatakse vastavalt Õppekorralduseeskirja Lisa 3. Vastuvõtukomisjoni töökord punkt 3.
 • Kandideerimiseks on vaja SAISis avaldus kindlasti esitada (vajutada avalduse täitmise lõpus nuppu “Esita“) ning seda isegi juhul, kui avalduse koondvaates on mõni hoiatav ikoon. Kui sinu avaldusel on staatus “esitamata”, siis kool seda arvesse ei võta ega menetle!
 • Kui SAISis on avaldus staatuses ÜLEVAATAMISEL, siis andmed vajavad täiendamist või dokumentide vastuvõtja ei ole jõudnud veel andmeid töödelda.

2. Toimub VASTUVÕTUKOMISJON (VAATA SIIT!) vastavalt VESTLUSTE AJAKAVALE (VAATA SIIT ALGUSAEGA!). Kindlasti võta kaasa isikut tõendav dokument ja esindaja nõusolek või täisealise õpilaskandidaadi nõusolek (kui see ei ole lisatud SAISis avaldusele). Palun jälgida enne vestluste toimumist informatsiooni ja teateid SAISis.
3. Osalesid konkursil ja käisid vestlemas vastuvõtukomisjonis, mis saab edasi?

 • Sinu andmeid töödeldakse, vastuvõtukomisjon sisestab tulemused SAISi protokolli.
 • Tulemused on avalikult nähtavad SAISi avaliku vaate vahendusel.
 • Tulemusi kandideerimise kohta saad näha ka kui logid SAISi (näed enda avalduse infot). Vastuvõtukomisjonile järgneval päeval näed ka enda vestluse (või katse testi ja vestluse) tulemust (kell 12:00 alates).
 • Nimi nimekirjas on avalikustatud põhimõttel, kuidas kandidaat on loa andnud vastuvõtutöötajale avalikustamiseks või ise määranud nime avalikuks avalduse sisestamisel ning esitamisel.
 • Teade vastuvõtuotsusest saadetakse kandidaadi SAISis märgitud e-posti aadressile, kuid kool ei saa garanteerida teate kättesaamist. Palun veendu, et e-posti aadress oleks sinu avaldusel sisestatud õigesti ning ega SAISi teated pole sattunud rämpsposti hulka. Samuti jälgi regulaarselt oma avalduse staatust ning positsiooni pingereas otse SAISis.

 

 • Avaldused on staatuses pärast vastuvõtukomisjoni vestlust:
  LUBATUD SISSEASTUMISKATSELE – oled lubatud sisseastumiskatsele! SAIS saadab teavituse ja meeldetuletuse katse toimumise kohta!
  KONKURENTSIST VÄLJAS – sa ei ilmunud vestlusele või mingil muul põhjusel ei osutunud väljavalituks vastuvõtukomisjoni poolt.  SAIS saadab sulle teavituse! Vaata palun täiendavaid konkursse!
  VASTUVÕETAV – oled vastuvõtukomisjoni poolt vastuvõetud ja ootame, et kinnitaksid ise SAISi vahendusel oma õppima tuleku. NB! SAIS edastab teate õppima tuleku kinnitamise kohta! KANDIDEERIV – sinu avaldus pingereas on kandideerivas olekus, kui eespool positsioonil olev kandidaat loobub oma kohast on sul veel võimalus saada koht valitud erialale. Vaata pingereast võimalust!  Kinnitamise aja mööduses on koolil õigus märkida need avaldused staatusesse “Avaldusest loobunud”  või “Määratud õppekohast loobunuks” kui kandidaat on kandideerinud mitmele õppekohale ja võtnud vastu õppima tuleku otsuse ühele õppekohale (erialale).

 

 • Probleemide/ küsimuste korral pöörduda kohe e-kirjaga  vastuvott@tthk.ee  (ei saa õppima tulekut ise kinnitada, küsimused katse punktide tulemuse kohta)!
 • Kes ei kinnita õppima tulekut nende kandidaatide staatus muutub automaatselt MÄÄRATUD ÕPPEKOHAST LOOBUNUKS.
  TULEB ÕPPIMA– oled edukalt kinnitatud meie vastuvõetud kandidaatide nimekirja, kandidaat ei pea enam SAISis mitte midagi tegema!
 • Jälgi kodulehel informatsiooni seoses õppetööga ja esimese koolipäevaga (õpilaskodu majutuse info, vaata õppetöökalendrit  ja tunniplaani).

 

 

Vastuvõtu info ja SAIS küsimused:

Anu Pajusild – vastuvõtusekretär

telefon 654 5026, e-post vastuvott@tthk.ee