Tallinna Tööstushariduskeskus

INLEARC

         

Projekti eesmärgid

INLEARC projekti eesmärgiks on töötada välja metoodika ja tehisintellektipõhised uudsed õppematerjalid robootika ja mehhatroonika vallas kutseõppeasutuste e-õppe platvormidel kasutamiseks. Suurt tähelepanu pööratakse visualiseerimisele, virtualiseerimisele ja selle kaudu reaalsete robootika töökohtade (3D ja 360-kraadi põhimõttel) õpetamisele. Projekti eesmärgiks on tuginedes tööstuse vajadustele mitmekesistada ja uuendada nii õppeprotsessi (virtuaalse töökoha toomine õppeklassi) kui õppematerjale, sealhulgas kasutades probleemõppe ja mängupõhimõtteid.  Kutseõppe õpilaste teadmised ja oskused vastavad selle abil rohkem tööstuse vajadustele ning nad on tööturul konkurentsivõimelisemad. Tööstusettevõtetel on tööturult lihtsam leida vastavate oskustega robootika- ja mehhatroonikaspetsialiste.

INEARC projekti tulemused:

  • Robootika ja mehhatroonika valdkonna digitaalsete kompetentside metoodika.
  • Targad robootika ja mehhatroonika e-õppematerjalid (tehisintellektiga sidustatud).
  • Digitaalse õppeplatvormiga integreeritud uued e-õppematerjalid (nt Moodle’isse).

Esimene INLEARC partnerite kohtumine IMECC OÜ-s Tallinnas, 27.09.2019

Partnerid:

  • IMECC OÜ
  • Tallinna Tööstushariduskeskus
  • Seinäjoe Ammattikorkeakoulu
  • Riga Technical College