Tallinna Tööstushariduskeskus

Integrated Smart Education in Robotics – INSMER

 Ootame Teid ERASMUS+ INSMER projekti (2016-2019) tulemusi tutvustavale seminarile Tallinna Tööstushariduskeskuses 15. aprillil 2019.a. 

ERASMUS+ „INSMER“ projekti peamiseks eesmärgiks on aidata kaasa, et projektis osalevate riikide tööjõud oleks maailma tööjõuturul konkureeriv ning seeläbi tõsta osalevate riikide majanduslikku edu, arendades robootika valdkonnas välja uued õppekavad (kutse-kõrg- ja täiskasvanuhariduses) ning õppematerjalid vastavalt Tööstus 4.0 paradigmale. Projekt aitab partneritel viia end kurssi Tööstus 4.0 põhimõtetega ja tänapäeva tööstuse nõuetega robootika valdkonnas. Seminari raames tutvustatakse projekti tulemusi. 

Ajakava: 

14.00 – 14.15 Registreerimine ja kohvi 

14.15 – 14.30 Avasõnad Jüri Riivese poolt (IMECC OÜ, projekti taotleja) 

14.30 – 16.00 ERASMUS+ INSMER projekti tulemuste tutvustus: 

Vello Vainola (Tallinna Tehnikakõrgkool) ja Eduard Brindfeldt (Tallinna Tööstushariduskeskus): Uued robootika õppekavad ja nende rakendus Eestis 

Jüri Riives: Uued täiskasvanuõppe koolituskavad. 

Madis Moor ja Margus Müür: Robootika case-book (uudsed õppematerjalid). 

Ettevõtte esindaja tagasiside. 

16.00- 17.00 Vestlus jätkub kohvilauas.