Tallinna Tööstushariduskeskus

Rätsep-stilist (naiste ülerõivaste rätsep)

Rätsep mõtleb loovalt, nõustab kliente stiiliküsimustes, disainib, arendab ideid, kavandab ja joonistab tegumoed ning konstrueerib, modelleerib lõikeid käsitsi ja arvutil ning õmbleb individuaaltööna naiste ülerõivaid. Õppe käigus omandatakse valmisolek ettevõtlusega alustamiseks ja ettevõtte juhtimiseks ning töötajate juhendamiseks. Rätsep-stilist kasutab oma töös infotehnoloogilisi- ja esitlusvahendeid, erialalisi arvuti- ja fototöötlusprogramme ning turustab teenuseid erinevates müügikanalites. Valikõpingute raames on võimalik õppida moekollektsioonide loomist ja esitlemist, rõivalisandite kujundamist, valmistamist ja kaunistamist, rõivaste taaskasutamise võtteid, jope õmblemist, erialast inglise ja vene keelt.

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

Rätsep-stilisti eriala lõpetanud õpilase valikuvõimalused tööjõuturul on suured. Õpingute käigus spetsialiseerute te naiste ülerõivaste rätsep-stilistiks. Osad lõpetajatest juba töötavad, osad alles suunduvad tööle moeateljeedesse, moestuudiotesse või õmblusettevõtetesse. Mõned lõpetajad loovad, aga enda ettevõtte ning alustavad oma toodete arendamise ning tootmisega. Lisaks põnevatele karjäärivalikutele, olete alati oodatud oma teadmisi täiendama meesterätsepa või kodu- ja sisustustekstiilide õmbleja erialal.

Rätsep-stilisti (naiste ülerõivad) 5. taseme kutseõppe jätkuõpe

  • Õppeaeg: 1 aasta keskhariduse baasil.
  • Õppevorm:  õhtune õpe.
  • Õppekeel: eesti keel.
  • Vastuvõtu tingimused: 4.taseme kergete rõivaste kompetentside olemasolu või töökogemus individuaalõmblustöös.

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia.