Tallinna Tööstushariduskeskus

Energeetika ja automaatika

Automaatik
Külmamehhaanik
Külmatehnika paigaldusjuht
Mehhatroonik
Roboti operaator
Robotitehnik

Kas teadsite, et kutsehariduse omandanud õpilastel ei pea haridustee lõppema Tallinna Tööstushariduskeskusega. Kõikidel soovijatel on võimalik Tallinna Tööstushariduskeskuse lõpetamise järgselt kandideerida kõrgharidusõppesse. 2021 aastal läbiviidud küsitluse tulemusel soovib iga teine, Tallinna Tööstushariduskeskuse õpilane, tulevikus omandada ka kõrgharidust.