Tallinna Tööstushariduskeskus

Automaatik

Automaatikud on spetsialistid, kelle põhitegevus on automaatikasüsteemide, -komponentide ja –seadmete paigaldamine ja käitamine. Tootmisautomaatika ettevõtetes kasutavad nad elektro-, pneumo- ja/või hüdroautomaatika vahendeid ja aparatuuri. Automaatik töötab protsesside, tootmisseadmete ja –süsteemide automatiseerimisega tegelevates ettevõtetes. Ta reguleerib, juhib ja kontrollib elektritootmise, kaugkütte, puidu-, keemia-, toiduainete-, masina-, veevarustuse- ja põllumajandustööstuse jm automaatikasüsteeme. Ta täidab ka tootmisseadmete ja robotite paigaldamise, hooldamise ja käitamisega seotud tööülesandeid.

4. taseme esmaõpe

  • Õppeaeg: põhihariduse baasil 3 aastat
  • Õppevorm: päevane õpe
  • Õppekeel: eesti, vene

 

PÕHIKOOLI BAASIL
Sisseastumise aasta Õppekava Rakenduskava
kuni 2015 Automaatika (kutsekeskharidusõpe) -