Tallinna Tööstushariduskeskus

Külmamehaanik

Õpe on mõeldud töötavatele elektrikutele ja automaatikutele, kes soovivad oma teadmisi täiendada külmatehnika valdkonnas. Külmamehaaniku töö sisuks on külmutusseadmete ja -süsteemide paigaldamine, reguleerimine, seadistamine ja/või käitamine (kasutamine, kontrollimine ja hooldamine, sh hooldusremondi teostamine). Külmamehaanik tunneb külmatootmise protsessi põhimõtteid, materjalide omadusi, oskab kasutada külmutusseadmeid ja nende komponente, töötavaid aineid, elektrilisi ja mehaanilisi tööriistu, abivahendeid ning mõõtetehnikat.

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

Külmamehaaniku eriala lõpetanud õpilase valikuvõimalused tööjõuturul on suured. Koolis omandatud laiapõhjalised teadmised, võimaldavad teil oma tulevikku kujundada täpselt selliseks nagu te soovite. Osa õpilastest asuvad tööle uutele ametikohtadele haldus- või remondiettevõtetes, teised jällegi rajavad enda ettevõtte ning hakkavad pakkuma oma teenuseid Eesti turul. Lisaks põnevatele karjäärivalikutele, olete alati oodatud oma teadmisi täiendama külmatehnika paigaldusjuhi erialale. Samuti võite õpinguid jätkata ka teisel tehnilistel erialadel.

Külmamehaaniku 4. taseme kutseõppe esmaõpe

  • Õppeaeg: 2 aastat keskhariduse baasil.
  • Õppevorm: kaugõpe.
  • Õppetöö: eesti.

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia.