Tallinna Tööstushariduskeskus

Külmamehaanik

Õpe on mõeldud töötavatele elektrikutele ja automaatikutele, kes soovivad oma teadmisi täiendada külmatehnika valdkonnas. Külmamehaaniku töö sisuks on külmutusseadmete ja -süsteemide paigaldamine, reguleerimine, seadistamine ja/või käitamine (kasutamine, kontrollimine ja hooldamine, sh hooldusremondi teostamine). Külmamehaanik tunneb külmatootmise protsessi põhimõtteid, materjalide omadusi, oskab kasutada külmutusseadmeid ja nende komponente, töötavaid aineid, elektrilisi ja mehaanilisi tööriistu, abivahendeid ning mõõtetehnikat.

4. taseme kutseõppe esmaõpe

  • Õppeaeg: keskhariduse baasil 2 aastat
  • Õppevorm: kaugõpe
  • Õppetöö: eesti
  • Vastuvõtt: vastav kvalifikatsioon