Tallinna Tööstushariduskeskus

Külmatehnika paigaldusjuht

Õpe on mõeldud töötavatele külmaspetsialistidele, kellel on kutsetunnistus „Külmamehaanik tase 4“, ja kes soovivad oma teadmisi täiendada külmatehnika ja projekti juhtimise valdkonnas. Külmatehnika paigaldusjuht paigaldab ja hooldab kompleksseid külmaaineid sisaldavaid süsteeme, juhib paigaldusprojektide teostamist, käivitab ja häälestab mitmesuguseid külmaseadmeid ning leiab vigade põhjusi. Ta kontrollib süsteemilekkeid nii avatud kui ka avamata külmakontuurides ning kogub külmaainet sõltumata kogusest. Ta juhendab töötajaid ja korraldab töötajate tegevust, vastutades teiste töötulemuste eest.

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

Külmatehnika paigaldusjuhi eriala lõpetanud õpilase valikuvõimalused tööjõuturul on suured. Koolis omandatud laiapõhjalised teadmised, võimaldavad teil oma tulevikku kujundada täpselt selliseks nagu te soovite. Osa õpilastest asuvad tööle valdkonnas tegutsevatesse ettevõtetesse ning hakkavad juhtima suuri projekte. Teised jällegi rajavad enda ettevõtte ning hakkavad pakkuma oma teenuseid Eesti turul. Valdkonna tippspetsialistina ootavad teid ees põnevad karjäärivalikud, kindel töö ja hea palk.

Külmatehnika paigaldusjuhti 5. taseme kutseõppe jätkuõpe

  • Õppeaeg: 1 aasta keskkooli baasil.
  • Õppevorm: kaugõpe.
  • Õppekeel: eesti.
  • Vastuvõtu tingimus: külmamehaaniku kutsetunnistus.

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia.