Tallinna Tööstushariduskeskus

Mehhatroonik

Mehhatroonika = mehha(anika) + (elek)troon(ika) + (informaat)ika on mehhaanika, elektroonika ja arvuti koostoime. Mehhatrooniku peamine tööülesanne on mehhatrooniliste seadmete, süsteemide ja alamsüsteemide koostamine, kasutamine ja testimine. Ta häälestab mehhatroonilisi süsteeme, kasutades selleks sobivaid kontroll- ja mõõtevahendeid. Valikõpingute raames on võimalik õppida metallitöötlemispinke ja nende mehaanikat, tööstusrobotite paigaldust, häälestust ja käitumist, hooneautomaatikat.

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

Mehhatrooniku eriala lõpetanud õpilase valikuvõimalused tööjõuturul on suured. Te on spetsialist, kes töötab mehhatroonika-, automaatika-, aparaaditööstuse või elektroonika valdkonna ettevõttes. Teie peamised tööülesanne on mehhatrooniliste seadmete, süsteemide ja alamsüsteemide koostamine, kasutamine ja testimine, kindlustamaks nende tõrgeteta toimimise. Ta häälestab tööjuhendi alusel mehhatroonilisi süsteeme, kasutades selleks sobivaid kontroll- ja mõõtevahendeid. Valdkonnas on oskustööliste järele nõudlus kõrge, mis tähendab, et heal mehhatroonikul on suhteliselt lihtne leida tööd.

Mehhatrooniku 4. taseme kutseõppe esmaõpe

  • Õppeaeg: 3 aastat põhihariduse baasil (omandatakse kutsekeskharidus), 2 aastat keskhariduse baasil.
  • Õppevorm: päevane, kaugõpe.
  • Õppekeel: eesti keel ja vene keelsele õppijale suunatud õpe.

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia (põhihariduse baasil).

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia (keskhariduse baasil).