Tallinna Tööstushariduskeskus

Logistika IT-süsteemide nooremspetsialist

Logistika IT-süsteemide nooremspetsialistid loovad, arendavad ja haldavad arvutivõrke, telekommunikatsioonisüsteeme, veebirakendusi, andmebaase, elektronmeediat jms. Logistika IT-süsteemide nooremspetsialisti põhilisteks ülesandeks on logistika infosüsteemide omavahel liidestatud ehk ühendatud tark- ja riistvara lahenduste: analüüs, disain, arendus ning haldus. Logistika IT-süsteemide nooremspetsialist täidab logistika valdkonna ettevõttes infotehnoloogiliste tugisüsteemide paigaldamise, hooldamise ja käitamisega seotud tööülesandeid.

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

Õppekava lõpetanul on võimalik tööle asuda IT-tehnikuna, Logistika IT-süsteemide nooremspetsialistina, andmeside tehnikuna, klienditeeninduse konsultandina, arvutivõrgu administraatorina, serverite administraatorina. Logistika infosüsteemide ja -teenuste spetsialistid tegelevad üldiselt logistika ettevõtete või logistika teenuseid pakkuva ettevõtte infosüsteemide analüüsi, disaini, arenduse ja haldusega. Logistika infosüsteemide arendajate ja haldajate ülesanne on vastavalt süsteemidisainile ja arhitektuurile infosüsteemide tark- ja riistvara arendamine, täiendamine, liidestamine ja juurutamine, serverite paigaldamine ja administreerimine, arvutivõrkude haldamine, kasutajate haldamine ning tehnilise toe pakkumine.

Logistika IT-süsteemide nooremspetsialisti 4. taseme kutseõppe esmaõpe

  • Õppeaeg: 3 aastat põhihariduse baasil (omandatakse kutsekeskharidus), 2 aastat keskhariduse baasil.
  • Õppevorm: päevane, kaugõpe (1 kuni 2 päeva nädalas).
  • Õppekeel: eesti keel ja vene keelsele õppijale suunatud õpe.

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia (põhihariduse baasil).

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia (keskhariduse baasil).