Tallinna Tööstushariduskeskus

Logistika IT-süsteemide nooremspetsialist

Logistika IT-süsteemide nooremspetsialisti õppekava läbija omab ülevaadet IT-meeskonna ja organisatsiooni toimimisest; kasutab korrektset eriala terminoloogiat suulises ja kirjalikus suhtluses ning dokumentide koostamisel korrektset erialast terminoloogiat; tõendab põhiõpingute moodulite õpiväljundite omandamist teoreetilise teadmiste testi läbimisega või kutsestandardiga määratletud teadmiste kontrolli läbimisega.

Õppekava lõpetanul on võimalik tööle asuda IT-tehnikuna, Logistika IT-süsteemide nooremspetsialistina, andmeside tehnikuna, klienditeeninduse konsultandina, arvutivõrgu administraatorina, serverite administraatorina.

4. taseme kutseõppe esmaõpe

  • Õppeaeg:  põhihariduse baasil 3 aastat,  keskhariduse baasil 2 aastat
  • Õppevorm: päevane
  • Õppekeel: eesti, vene