Tallinna Tööstushariduskeskus

Noorem tarkvaraarendaja

Noorem tarkvaraarendaja põhitegevuseks on uute tarkvarade ja veebilahenduste loomine, testimine ning dokumenteerimine. Ta tegeleb tarkvara analüüsi, disaini, programmeerimise, testimise ja juurutamisega. Noorem tarkvaraarendaja töö eeldab analüütilist ja loovat tehnilist mõtlemist, pidevat kutsealast enesetäiendamist ning head meeskonnatöö oskust.

Noorem tarkvaraarendaja erialal õpitakse: programmeerimise aluseid ja programmeerimist, tarkvara arendusprotsessi, agiilsed tarkvaraarenduse metoodikaid, andmebaasisüsteemide aluseid, veebirakenduste loomise aluseid, tarkvarasüsteemide testimist, hajusrakenduste aluseid, infotehnoloogia juhtimist ja rakendamist organisatsioonides jpm.

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

Eesti tööturul kasvab vajadus tarkvaraarendajate ja IKT-spetsialistide järele, kes suudavad teha koostööd rahvusvahelistes meeskondades ning on omandanud valdkonnast laiapõhjalised teadmised ja oskused. Tarkvaraarendusmeeskonnas võivad olla eraldi tarkavara analüüsi ja disainiga (nt tarkvaraplaneerija, tarkvaraarhitekt, analüütik) ning programmeerimisega tegelevad spetsialistid, kuid üha enam liigutakse suunas, kus iga meeskonna liige peab oskuste piires olema valmis katma kõiki vajaminevaid rolle (analüütik, disainer ja arhitekt, programmeerija, testija, projektijuht jne).

Noorem tarkvaraarendaja 4. taseme kutseõppe esmaõpe

  • Õppeaeg: 3 aastat põhihariduse baasil (omandatakse kutsekeskharidus), 2 aastat keskhariduse baasil
  • Õppevorm: päevane
  • Õppekeel: eesti keel ja vene keelsele õppijale suunatud õpe

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia (põhihariduse baasil).

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia (keskhariduse baasil).