Tallinna Tööstushariduskeskus

Müügiesindaja

Müügiesindaja töötab ettevõtte esindajana, tutvustades selle tooteid ja teenuseid. Müügiesindaja suhtleb klientidega, leides uusi huvilisi ja hoides kontakti olemasolevatega. Müügiesindaja töö on liikuv ja rutiinita. Müügiesindaja õpib ärikliendi teenindamist, müügitöö planeerimist, turundustegevuste läbiviimist. Valikõpingute raames on võimalik õppida erialast soome keelt, uurimistöö metoodikat, kompositsiooni ja stiiliõpetust, väikeettevõtlust, personalijuhtimist, üldist eneseväljendust läbi veebivahendite, majandusarvestust, ajakasutamise juhtimist, kinkepakendite valmistamist, tabelarvutusprogrammide kasutamist, tekstitöötlust, ärietiketti.

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

Müügiesindaja eriala lõpetanud õpilase valikuvõimalused tööjõuturul on suured. Peaaegu iga ettevõte tegeleb millegi müügiga, mis tähendab, et oskuslikke müügiesindajate järgi on turul suur nõudlus. Õpingute käigus omandatud laiapõhjalised teadmised, aitavad teil hakkama saada ka kõige keerulisemates olukordades. Mõni lõpetajatest võib luua ka oma ettevõtte ning hakata müüma erinevaid tooteid või teenuseid. Lisaks põnevatele karjäärivalikutele, olete alati oodatud oma teadmisi täiendama müügikorraldaja või E-kaubanduse spetsialisti erialal. Parimad müügiesindajad võivad Eestis teenida isegi rohkem, kui nende juhid.

Müügiesindaja 5. taseme kutseõppe esmaõpe

  • Õppeaeg: 1 aasta ja 6 kuud keskhariduse baasil.
  • Õppevorm: kaugõpe.
  • Õppekeel: eesti.

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia.