Tallinna Tööstushariduskeskus

Klienditeenindaja kaubanduses (spetsialiseerumisega garderoobikaupadele)

Müüja-klienditeenindaja spetsialiseerumine garderoobikaupadele õpib, kuidas pakkuda parimat ostukogemust kliendile. Müüja õpib tellima kaupu, määrama hindu, kujundama väljapanekuid, nõustama klienti ja lahendama müügisituatsioone. Valikõpingute raames on võimalik õppida loovõpetust, personaalstilistikat ja rõivakollektsioonide koostamist, vaateakende kujundamist, raamatupidamise aluseid, erialast vene ja soome keelt, toitumisõpetust, puhastusõpetust ja hügieeni ning toidu- ja esmatarbekaupu. Esimesed praktilised müügitöö kogemused saab õpilane kooli õppekaupluses „Meie“.

 

 

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

Klienditeenindaja töö, nagu nimi juba ütleb, on tihedalt seotud klientide professionaalse teenindamisega. Märksõnadeks on viisakus, heatahtlikus, oskus suhelda ning oskus lahendada erinevaid probleeme. Koolis omandatud laiapõhjalised teadmised, võimaldavad teil tööle asuda mistahes kaubandusettevõttesse. Kuid eelkõige olete te erialaspetsialist garderoobikaupade valdkonnas. Antud valdkonnas tegutsevaid ettevõtteid Eestis on väga palju ning oma eriala tõelise spetsialistina on teil tööd leida üpris lihtne.

Klienditeenindaja kaubanduses (spetsialiseerumisega garderoobikaupadele) 4. taseme kutseõppe esmaõpe

  • Õppeaeg: 3 aastat põhihariduse baasil (omandatakse kutsekeskharidus).
  • Õppevorm: päevane
  • Õppekeel: eesti

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia.