Tallinna Tööstushariduskeskus

Laotöötaja

Laotöötaja töötab ettevõtte laos ja laoteenuseid pakkuvas ettevõttes. Ta tegeleb kaupade vastuvõtmisega, väljastamisega ja inventeerimisega. Laohoidja peab arvestust sissetulnud, väljasaadetud ja laos olevate kaupade üle. Laohoidja suhtleb klientidega, hankijatega ning transpordiettevõtete esindajatega. Ta juhendab uusi töötajaid ja korraldab abitöölise tööd.

Vajalikud isikuomadused on ausus, vastutus-ja kohusetunne, kiire otsustusvõime, analüüsivõime ning pinge -ja stressitaluvus. Töös on vajalikud võõrkeelte- ja arvutioskus, teadmised majandusest ja raamatupidamisest, õigusaktidest, väliskaubandusest, logistikast, varude ostude ja materjalide juhtimisest.

Töö on seotud teenindamisega, eeldades suhtlemisvalmidust, oskust tulla toime erinevate inimestega, sõbralikkust, korrektset välimust. Huvi ja nõudlus logistika valdkonna spetsialistidele on suur, hea spetsialist saab head palka.

4. taseme kutseõppe esmaõpe

  • Õppeaeg: põhihariduse baasil 3 aastat, keskhariduse baasil 1,5 aastat
  • Õppevorm: päevane, õhtune ja kaugõpe
  • Õppekeel: eesti, vene

Õppekavad

Laotöötaja 4. tase kutsekeskharidusõpe

Laotöötaja 4. tase kutseõpe

Õppekavade moodulite rakenduskavad

Laotöötaja 4. tase kutsekeskharidusõpe

Laotöötaja 4. tase kutseõpe