Tallinna Tööstushariduskeskus

Logistik

logistika_small

Logistikud tegelevad ettevõttes tootmisprotsessiks vajamineva toorme hankimise ja sisseostude logistilise korraldamisega.

Töö sisaldab igapäevast suhtlemist tarnijatega ja lepingute sõlmimist. Lihtsamalt öeldes peab logistik tagama, et õige asi oleks õigel ajal õiges kohas, õiges hinna, koguse ja kvaliteediga.

Vajalikud isikuomadused on vastutus-ja kohusetunne, kiire otsustusvõime, analüüsivõime ning pinge -ja stressitaluvus. Töös on vajalikud võõrkeelte- ja arvutioskus, teadmised majandusest ja raamatupidamisest, õigusaktidest, väliskaubandusest, logistikast, varude ostude ja materjalide juhtimisest.

Töö on seotud teenindamisega, eeldades suhtlemisvalmidust, oskust tulla toime erinevate inimestega, sõbralikkust, korrektset välimust. Huvi ja nõudlus logistika valdkonna spetsialistidele on suur, hea spetsialist saab head palka.

5. taseme esmaõpe

  • Õppeaeg: keskhariduse baasil 2 aastat
  • Õppevorm: päevane
  • Õppekeel: eesti, vene