Tallinna Tööstushariduskeskus

Logistik

Logistika valdkonna töötajad teevad tarneahela toimimiseks vajalikke töid klientide vajadusi ja ettevõtte huve arvestades. Logistik planeerib ja korraldab klientide tellimustele vastavalt sise- ja rahvusvahelisi kaubavedusid ning teeb ostu ja varude täiendamisega seotud toiminguid. Ta töötab meeskonnas ja on valmis kandma juhirolli, vastutama töötajate töötulemuste eest ning lahendama operatiivselt tööprobleeme. Töö eeldab suhtlust koostööpartnerite, kaastöötajate ning mitmete ametkondade esindajatega ning pidevat enesetäiendamist.

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

Logistiku töö on tihendalt soetud teenindusprotsessiga. Töö eeldab, et olete suhtlemisaldis ja tulete hästi toime erinevate inimeste ning situatsioonidega. Eestis on hetkel turunõudlus logistika valdkonna spetsialistide vastu väga kõrge. Ettevõtteid kuhu õpingute järgselt tööle suunduda on palju, töö toimub peamiselt kontorilaua taga ning töötasu logistika valdkonnas on hea.

Logistiku 5. taseme jätkuõpe

  • Õppeaeg: 1 aasta keskhariduse baasil.
  • Õppevorm: päevane, kaugõpe.
  • Õppekeel: eesti keel ja vene keelsele õppijale suunatud õpe.
  • Vastuvõtu tingimused: töökogemus logistikavaldkonnas ja/või logistikaeriala 4.taseme kvalifikatsioon, vestlus.

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia.