Tallinna Tööstushariduskeskus

Logistiku abi

Logistiku abi tegeleb logistika valdkonna erinevate toimingute juhtimise ja korraldamisega. Logistiku abi töö eesmärgiks on logistika valdkonna kliendi- ja/või tarnijasuhete haldamine igapäevatöö tasemel ning otsese juhi assisteerimine. Tema töö hõlmab klientide teenindamist, tellimuste käsitlemist, info töötlemist, dokumentatsiooni haldamist, logistikateenuste ostmist ja müüki, veokorraldust. Töö sisaldab palju suhtlemist nii ettevõttesiseselt kui –väliselt.

Õppetegevus on praktiline, mille tarbeks on olemas õppeladu, mis on varustatud vajalike seadmete, masinate ja laoprogrammiga: laoriiulite, kaubaaluste, automaatse HÄNEL LIFT-KAPIGA, mis on ainult meie koolis, masinate – tõstukite ja laoprogrammiga DIRECTO. Kõik õpilased, kes on läbinud tõstukite juhtimise mooduli, saavad tõstukijuhiloa.

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

Logistiku abi töö on tihendalt soetud teenindusprotsessiga. Töö eeldab, et olete suhtlemisaldis ja tulete hästi toime erinevate inimeste ning situatsioonidega. Eestis on hetkel turunõudlus logistika valdkonna spetsialistide vastu väga kõrge. Ettevõtteid kuhu õpingute järgselt tööle suunduda on palju, töö toimub peamiselt kontoris ja laos. Töötasud logistika valdkonnas on head ning töötajat motiveerivad.

Logistiku abi 4. taseme kutseõppe esmaõpe

  • Õppeaeg: 3 aastat põhihariduse baasil (omandatakse kutsekeskharidus).
  • Õppevorm: päevane.
  • Õppekeel: eesti keel ja vene keelsele õppijale suunatud õpe.

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia.