Tallinna Tööstushariduskeskus

Veokorraldaja

Veokorraldaja korraldab ettevõttes nii sissetulevate kui väljaminevate kaupade liikumist.

Veokorraldaja ülesandeks on ettevõtte logistilise tegevuse juhtimine, jälgimine ja kontroll. Olenevalt konkreetsest ettevõttest hõlmab veokorraldaja töö nii kodumaiseid kui rahvusvahelisi kaubaliine.

Vajalikud isikuomadused on vastutus-ja kohusetunne, kiire otsustusvõime, analüüsivõime ning pinge- ja stressitaluvus. Töös on vajalikud võõrkeelte- ja arvutioskus, teadmised majandusest ja raamatupidamisest, õigusaktidest, väliskaubandusest, logistikast, varude ostude ja materjalide juhtimisest.

Töö on seotud teenindamisega, eeldades suhtlemisvalmidust, oskust tulla toime erinevate inimestega, sõbralikkust, korrektset välimust. Huvi ja nõudlus logistika valdkonna spetsialistidele on suur, hea spetsialist saab head palka.

4. taseme kutseõppe esmaõpe

  • Õppeaeg: põhihariduse baasil 3 aastat, keskhariduse baasil 1,5 aastat
  • Õppevorm: päevane
  • Õppekeel: eesti, vene