Tallinna Tööstushariduskeskus

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaator

APJ (CNC) lehtmetalli töötlemispinkide operaator õpib laser- ning painutuspinkide ehitust, tööpõhimõtteid, pinkide häälestamist, juhtprogrammide koostamist, tehnilise dokumentatsiooni lugemist, töö- ja mõõteriistade käsitlemist ja detailide valmistamist. Valikõpingute raames on võimalik õppida käsitlema stants-, giljotiin-, plasma- ja gaaslõikepinke.

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

CNC töötlemispinkide operaatori eriala lõpetanud õpilase valikuvõimalused tööjõuturul on suured. Mida päev edasi, seda suurem on tööturu vajadus just metallivaldkonna spetsialistide järgi.  Osa lõpetajatest asub tööle erinevates tootmis-ja tööstusettevõtetes. Osa lõpetajatest, aga avab hoopis oma töökoja ning alustab ettevõtlusega. Erialaspetsialistide töötingimused on üldiselt eeskujulikud ning töötasud väärikad. Lisaks põnevatele karjäärivalikutele, olete alati oodatud õppima ka teistele meie poolt pakutavatele erialadele.

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatori 4. taseme kutseõppe esmaõpe

  • Õppeaeg: 1 aasta keskhariduse baasil.
  • Õppevorm: kaugõpe.
  • Õppekeel: eesti keel ja vene keelsele õppijale suunatud õpe.

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia.