Tallinna Tööstushariduskeskus

CNC lehtmetalli töötlemispinkide operaator (spetsialiseerumisega kolmele erialale)

Meie koolis on võimalik õppida järgmistel lehtmetalli töötlemisega seotud erialadel:

  • Lehtmetalli laserlõikepingi operaator

Lehtmetalli laserlõikepingi operaator töötleb lehtmetallist detaile laserpingil. Koolis õpib ta laserpinkide ehitust, tööpõhimõtteid, pinkide häälestamist, juhtprogrammide koostamist, tehnilise dokumentatsiooni lugemist, töö- ja mõõteriistade käsitlemist ja detailide valmistamist. Valikõpingute raames on võimalik õppida käsitlema painutus-, stants-, giljotiin-, plasma- ja gaaslõikepinke.

  • Lehtmetalli painutuspingi operaator

Lehtmetalli painutuspingi operaator töötleb lehtmetallist detaile painutuspingil. Koolis  õpib ta painutuspinkide ehitust, tööpõhimõtteid, pinkide häälestamist, juhtprogrammide koostamist, tehnilise dokumentatsiooni lugemist, töö- ja mõõteriistade käsitlemist ja detailide valmistamist. Valikõpingute raames on võimalik õppida käsitlema laser-, stants-, giljotiin-, plasma- ja gaaslõikepinke.

  • Lehtmetalli gaasi- ja plasmalõikepingi operaator

Lehtmetalli gaasi- ja plasmalõikepingi operaator töötleb lehtmetallist detaile gaasi- ja plasmalõikepingil. Koolis õpib ta gaasi- ja plasmalõikepinkide ehitust, tööpõhimõtteid, pinkide häälestamist, juhtprogrammide koostamist, tehnilise dokumentatsiooni lugemist, töö- ja mõõteriistade käsitlemist ja detailide valmistamist. Valikõpingute raames on võimalik õppida käsitlema laser-, painutus-, stants-, giljotiinpinke.

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

CNC töötlemispinkide operaatori eriala lõpetanud õpilase valikuvõimalused tööjõuturul on suured. Mida päev edasi, seda suurem on tööturu vajadus just metallivaldkonna spetsialistide järgi.  Osa lõpetajatest asub tööle erinevates tootmis-ja tööstusettevõtetes. Osa lõpetajatest, aga avab hoopis oma töökoja ning alustab ettevõtlusega. Erialaspetsialistide töötingimused on üldiselt eeskujulikud ning töötasud väärikad. Lisaks põnevatele karjäärivalikutele, olete alati oodatud õppima ka teistele meie poolt pakutavatele erialadele.

APJ lehtmetalli töötlemispinkide operaatori 4. taseme kutseõppe esmaõpe

  • Õppeaeg: 1 aasta keskhariduse baasil.
  • Õppevorm: kaugõpe (5 päevased sessioonid 9 korda õppeaastas).
  • Õppekeel: eesti keel ja vene keelsele õppijale suunatud õpe.

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia.