Tallinna Tööstushariduskeskus

Arvjuhtimisega (CNC) metallilõikepinkide operaator (spetsialiseerumisega kahele erialale)

Masinatööstus vajab tänapäeval palju oma ala spetsialiste, olgu ta siis keevitaja, koostaja või metallilõikepingi operaator. Uuel erialal saab tutvuda nende erinevate spetsialistide tööülesannetega ja valida endale välja sobiv. Õpingute käigus on võimalik spetsialiseeruda CNC trei- või freespingi operaatoriks.

CNC treipingi operaator töötleb reeglina treipingis pöörlevaid detaile paigal olevate lõikeriistadega. Ta tunneb treipinkide töö põhimõtteid, kasutamist ning erinevatel pinkidel töötamise eripära. Ta oskab koostada juhtprogramme, seadistada pinke ja valmistada arvprogrammjuhtimisega treipinkidel detaile. Ta õpib erinevate tööpinkide ehitust ja töö põhimõtteid, töötlemise tehnoloogia koostamist, lõikeriistade ja lõikerežiimide valimist, CNC treipinkidele juhtprogrammide koostamist, tehnilise dokumentatsiooni lugemist, tõlgendamist ja koostamist, mõõtmestamist ja tolereerimist, Lisaks õpib pneumaatikat ja hüdraulikat, elektrotehnikat, keevitamist, infotöötluse põhimõtteid, lukksepatööd, materjaliõpetust, töökeskkonna ohutust ja freesimise tehnoloogiat.

CNC freespingi operaator töötleb reeglina freespingis paigal olevaid detaile pöörlevate lõikeriistadega. Ta tunneb freespinkide töö põhimõtteid, kasutamist ning erinevatel pinkidel töötamise eripära. Ta oskab koostada juhtprogramme, seadistada pinke ja valmistada arvprogrammjuhtimisega freespinkidel detaile. Ta õpib erinevate tööpinkide ehitust ja töö põhimõtteid, töötlemise tehnoloogia koostamist, lõikeriistade ja lõikerežiimide valimist, CNC freespinkidele juhtprogrammide koostamist, tehnilise dokumentatsiooni lugemist, tõlgendamist ja koostamist, mõõtmestamist ja tolereerimist, Lisaks õpib pneumaatikat ja hüdraulikat, elektrotehnikat, keevitamist, lukksepatööd, materjaliõpetust, töökeskkonna ohutust ja treimise tehnoloogiat.

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

CNC metallilõikepinkide operaatori eriala lõpetanud õpilase valikuvõimalused tööjõuturul on suured. Mida päev edasi, seda suurem on tööturu vajadus just metallivaldkonna spetsialistide järgi.  Osa lõpetajatest asub tööle erinevates tootmis-ja tööstusettevõtetes. Osa lõpetajatest, aga avab hoopis oma töökoja ning alustab ettevõtlusega. Lisaks põnevatele karjäärivalikutele, olete alati oodatud õppima ka teistele meie poolt pakutavatele erialadele. Erialaspetsialistide töötingimused on üldiselt eeskujulikud ning töötasud väärikad.

CNC metallilõikepinkide operaatori 4. taseme esmaõpe

  • Õppeaeg: 3 aastat põhihariduse baasil (omandatakse kutsekeskharidus), 1 aasta keskhariduse baasil.
  • Õppevorm: päevane ja kaugõpe (5 päevased sessioonid 8 korda õppeaastas).
  • Õppekeel: eesti keel ja vene keelsele õppijale suunatud õpe.