Tallinna Tööstushariduskeskus

Arvjuhtimisega (CNC) metallilõikepinkide operaator

Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator  tunneb (APJ) pinkide töö põhimõtteid, kasutamist ning erinevatel programmpinkidel töötamise eripära. Oskab koostada programme, häälestada pinke ja valmistada arvprogrammjuhtimisega pinkidel detaile. APJ pinkide seadistaja õpib arvprogrammjuhtimisega (APJ) tööpinkide ehitust ja töö põhimõtteid, töötlemise tehnoloogia koostamist APJ pinkidele, lõikeriistade ja lõikerežiimide valimist, APJ pinkidele juhtprogrammide koostamist, tehnilise dokumentatsiooni lugemist, tõlgendamist ja koostamist, mõõtmestamist ja tolereerimist, töötamist universaaltrei- ja freespinkidel. Lisaks õpib pneumaatikat ja hüdraulikat, elektrotehnikat, infotöötluse põhimõtteid, lukksepatööd, materjaliõpetust, töökeskkonna ohutust.

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

CNC metallilõikepinkide operaatori eriala lõpetanud õpilase valikuvõimalused tööjõuturul on suured. Mida päev edasi, seda suurem on tööturu vajadus just metallivaldkonna spetsialistide järgi.  Osa lõpetajatest asub tööle erinevates tootmis-ja tööstusettevõtetes. Osa lõpetajatest, aga avab hoopis oma töökoja ning alustab ettevõtlusega. Lisaks põnevatele karjäärivalikutele, olete alati oodatud õppima ka teistele meie poolt pakutavatele erialadele. Erialaspetsialistide töötingimused on üldiselt eeskujulikud ning töötasud väärikad.

CNC metallilõikepinkide operaatori 4. taseme esmaõpe

  • Õppeaeg: 3 aastat põhihariduse baasil (omandatakse kutsekeskharidus), 1 aasta keskhariduse baasil.
  • Õppevorm: päevane, kaugõpe.
  • Õppekeel: eesti keel ja vene keelsele õppijale suunatud õpe.