Tallinna Tööstushariduskeskus

Arvjuhtimisega (CNC) metallilõikepinkide operaator

Arvjuhtimisega metallilõikepinkide operaator  tunneb (APJ) pinkide töö põhimõtteid, kasutamist ning erinevatel programmpinkidel töötamise eripära. Oskab koostada programme, häälestada pinke ja valmistada arvprogrammjuhtimisega pinkidel detaile.

APJ pinkide seadistaja õpib arvprogrammjuhtimisega (APJ) tööpinkide ehitust ja töö põhimõtteid, töötlemise tehnoloogia koostamist APJ pinkidele, lõikeriistade ja lõikerežiimide valimist, APJ pinkidele juhtprogrammide koostamist, tehnilise dokumentatsiooni lugemist, tõlgendamist ja koostamist, mõõtmestamist ja tolereerimist, töötamist universaaltrei- ja freespinkidel. Lisaks õpib pneumaatikat ja hüdraulikat, elektrotehnikat, infotöötluse põhimõtteid, lukksepatööd, materjaliõpetust, töökeskkonna ohutust.

4. taseme esmaõpe

  • Õppeaeg: keskhariduse baasil 2 aastat
  • Õppevorm: kaugõpe
  • Õppekeel: vene