Tallinna Tööstushariduskeskus

Metallitöötlemispinkidel töötaja

Metallitöötlemispinkidel töötaja töötab trei- ja freespinkidel ning teenindab arvutiprogrammjuhtimisega (CNC) tööpinke, valmistades joonise või näidise järgi detaile. Metallitöötlemispinkidel töötaja tunneb tööpinkide ehitust ning tööpõhimõtteid, lõiketöötlemise tehnoloogiat, tehnilist joonestamist, erialaseid arvutiprogramme (CAD, CAM), juhtprogrammide koostamist CNC tööpingile. Valikõpingute raames on võimalik õppida lukksepa-, lihvimis- ja viimistlustööd, elektrotehnikat, pneumaatikat ja hüdraulikat, konventsionaalsel freespingil töötamist ning keevitust.

4. taseme esmaõpe

  • Õppeaeg: põhihariduse baasil 3 aastat
  • Õppevorm: päevane õpe
  • Õppekeel: eesti
PÕHIHARIDUSE BAASIL
Sisseastumise aasta Õppekava Rakenduskava
kuni 2016 Metallitöötlemispinkidel töötaja (kutsekeskharidusõpe)Metallilõikepinkidel töötaja, tase 4 rakenduskava.