Tallinna Tööstushariduskeskus

Rätsep-stilist (kergete rõivaste alal)

Rätsep mõtleb loovalt, arendab ideid, kavandab ja joonistab tegumoed ning valmistab individuaaltööna rõivaid (seelik, püksid, pluus, vest, kleit, jakk). Õppe käigus omandatakse stiiliõpetuse, värvusõpetuse, klienditeeninduse, ettevõtluse alased teadmised  kasutades erialaga seonduvaid infotehnoloogilisi- ja esitlusvahendeid ning müügikanaleid teenuse turustamiseks. Valikõpingute raames on võimalik õppida  rõivalisandite kujundamist, valmistamist ja kaunistamist, nahkrõivalisandite valmistamist,  rõivaste taaskasutamise võtteid, voodriga jaki ja korseti õmblemist, arvutiprogrammi Lectra ning e- portfoolio koostamist.

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

Rätsep-stilisti eriala lõpetanud õpilase valikuvõimalused tööjõuturul on suured. Koolis omandatud laiapõhjalised teadmised, võimaldavad teil oma tulevikku kujundada täpselt selliseks nagu te soovite. Osad suunduvad tööle moeateljeedesse, moestuudiotesse või õmblusettevõtetesse. Mõned lõpetajad loovad, aga enda ettevõtte ning alustavad oma toodete arendamise ning tootmisega. Lisaks põnevatele karjäärivalikutele, olete alati oodatud oma teadmisi täiendama naiste ülerõivaste rätsepa, meesterätsepa või kodu- ja sisustustekstiilide õmbleja erialal.

Rätsep-stilisti 4. taseme kutseõppe esmaõpe

  • Õppeaeg: 3 aastat põhihariduse baasil (omandatakse kutsekeskharidus), 2 aastat keskhariduse baasil.
  • Õppevorm: päevane, õhtune õpe.
  • Õppekeel: eesti keel ja vene keelsele õppijale suunatud õpe.

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia (põhihariduse baasil).

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia (keskhariduse baasil).