Tallinna Tööstushariduskeskus

Sisekujundaja assistent tekstiilialal

Sisekujundaja assistent tekstiilialal mõtleb loovalt, arendab ruumide kujundamiseks sisekujunduslike ideid ja -tooteid ning valmistab sisustustooteid ja -elemente (tarbeesemed, kardinad, tekstiiltoolid, lambivarjud, kodutekstiilid) ja turustab neid erinevates müügikanalites. Õppe käigus omandatakse stiiliõpetuse, värvusõpetuse, klienditeeninduse, ettevõtluse, portfoolio koostamise alased teadmised ning oskused kasutades erialaga seonduvaid infotehnoloogilisi- ja teisi esitlusvahendeid ning erialalisi arvutiprogramme. Valikõpingute raames on võimalik õppida sisustusmaterjalide taaskasutust sisekujunduses, lastetoa ja panipaikade planeerimise ja kujundamise aluseid, kangaste ja tekstiilmaterjalide kujundamist erinevates tehnikates (siidimaal, siiditrükk, masintikand, viltimine), vaateakende kujundamist, taimede kasutamist ruumikujunduses ning pehme mööbli korrastamist. Õpe lõpeb kliendi soovidest lähtuva sisekujundusprojekti koostamisega ja esitlemisega kliendile ning sobiva sisustoote valmistamisega.

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

Sisekujundaja assistendi eriala lõpetanud õpilase valikuvõimalused tööjõuturul on head. Koolis omandatud laiapõhjalised teadmised, võimaldavad teil oma tulevikku kujundada täpselt selliseks nagu te soovite. Mõned lõpetajatest asuvad tööle disainibüroosse, teised jällegi tootmisettevõttesse. Lisaks põnevatele karjäärivalikutele, olete alati oodatud oma teadmisi ning oskusi täiendama ka teistel erialadel.

Sisekujundaja assistent (tekstiilialal) 4. taseme esmaõpe

  • Õppeaeg: 3 aastat põhihariduse baasil (omandatakse kutsekeskharidus).
  • Õppevorm: päevane.
  • Õppekeel: eesti.

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia.