Tallinna Tööstushariduskeskus

Autokeretehnik

Autokeretehnik hindab autokere kahjustusi, teeb autokere mõõtõgvendustöid, remondib ja töötleb plastdetaile, vahetab klaase ja muid keredetaile. Tunneb autokere remonditehnoloogiaid ning elektri-, mugavus- ja ohutussüsteeme, komplekteerib sõidukeid. Valikõpingute raames õpib keevitust, vanasõidukite renoveerimist, värvitavate pindade ettevalmistust.

4. taseme kutseõppe jätkuõpe

  • Õppeaeg: keskhariduse baasil 6 kuud
  • Õppevorm: päevane, õhtune ja kaugõpe
  • Õppekeel: eesti
  • Vastuvõtt: autoplekksepp-komplekteerija  tasemekoolitus, kutse või sellele vastav töökogemus