Tallinna Tööstushariduskeskus

Automaaler

Automaaler hindab autokere kahjustusi ja eeldatavat maalritöö mahtu, värvib autodetaile ja autot tervikuna kasutades erinevaid värvimise tehnoloogiaid. Valikõpingute raames on võimalik õppida klaasitööd, pindade erikatmise ja keretööde tehnoloogiaid ning aerograafiat.

4. taseme kutseõppe esmaõpe

  • Õppeaeg: keskhariduse baasil 1,5 aastat
  • Õppevorm: päevane
  • Õppekeel: eesti