Tallinna Tööstushariduskeskus

Automaaler

Automaaler hindab autokere kahjustusi ja eeldatavat maalritöö mahtu, värvib autodetaile ja autot tervikuna kasutades erinevaid värvimise tehnoloogiaid. Valikõpingute raames on võimalik õppida pindade värvimise – ja pindõgvendustööde eritehnoloogiaid, keretööde tehnoloogiaid ning vanatehnika taastamist.

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

Automaalri eriala lõpetanud õpilase valikuvõimalused tööjõuturul on suured. Koolis omandatud laiapõhjalised teadmised, võimaldavad teil oma tulevikku kujundada täpselt selliseks nagu te soovite. Osa lõpetajatest asub tööle mõnes olemas olevas töökojas, teised jällegi rajavad oma isikliku töökoja ning alustavad ettevõtlusega. Lisaks põnevatele karjäärivalikutele, olete alati oodatud oma teadmisi täiendama autokeretehniku, sõiduautodiagnostiku ning autokere ja värvitööde meistri erialal. Värvimise teenused turul on suhteliselt kallid, sellest tulenevalt on ka automaalri töötasud reeglina üpris kõrged.

Automaaler 4. taseme kutseõppe esmaõpe

  • Õppeaeg: 1 aasta ja 6 kuud keskhariduse baasil
  • Õppevorm: päevane
  • Õppekeel: eesti