Tallinna Tööstushariduskeskus

Autoplekksepp-komplekteerija

Autoplekksepp-komplekteerija tegeleb peamiselt komplekteerimise ja sõidukite mittestrukturaalsete kereosade remondiga. Autoplekksepp-komplekteerija, tase 4 töö sisu on sõiduki kere ja sisustuse osandamine ning koostamine, keevitustööde tegemine, pindõgvendustööd ja keredetailide ühendamine, klaasitööde tegemine ja plastdetailide töötlemine. 4. taseme autoplekksepp-komplekteerija töö eeldab tehniliste jooniste ja skeemide lugemise oskust ning juhendmaterjalide kasutamist. Ta töötab iseseisvalt, kasutades vajadusel etteantud juhendit. Ta kannab töövõtjana vastutust nii kvaliteedikontrolli, tööohutuse kui ka remondi tagajärjel tekkinud liiklusohtlike olukordade eest põhjendatud juhtumitel. Autoplekksepp-komplekteerija võib töötada nii üksi kui ka meeskonnas, tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajatega.

4. taseme esmaõpe

  • Õppeaeg: põhikooli baasil 1,5 aastat (vanus alates 18. a)
  • Õppeaeg: keskkooli baasil 1,5 aastat (vanus alates 18. a)
  • Õppevorm: päevane
  • Õppekeel: eesti