Tallinna Tööstushariduskeskus

Autoplekksepp-komplekteerija

Autoplekksepp- komplekteerija hindab autokere kahjustusi, remondib ja töötleb plastdetaile, vahetab klaase ja muid keredetaile. Tunneb autokere remonditehnoloogiaid ning elektri-, mugavus- ja ohutussüsteeme, võtab lahti ja komplekteerib sõidukeid. Valikõpingute raames õpib keevitust, vanasõidukite renoveerimist, värvitavate pindade ettevalmistust.

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

Autoplekksepp- komplekteerija eriala lõpetanud õpilase valikuvõimalused tööjõuturul on suured. Koolis omandatud laiapõhjalised teadmised, võimaldavad teil oma tulevikku kujundada täpselt selliseks nagu te soovite. Osa lõpetajatest asub tööle mõnes olemas olevas töökojas, teised jällegi rajavad oma isikliku töökoja ning alustavad ettevõtlusega. Lisaks põnevatele karjäärivalikutele, olete alati oodatud oma teadmisi täiendama autokeretehniku, sõiduautodiagnostiku ning autokere ja värvitööde meistri erialal.

Autoplekksepp-komplekteerija 4. taseme kutseõppe esmaõpe

  • Õppeaeg: 1 aasta ja 6 kuud keskhariduse baasil.
  • Õppevorm: päevane, kaugõpe.
  • Õppekeel: eesti.

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia.