Tallinna Tööstushariduskeskus

Sõiduautotehnik

Sõiduautotehnik õpib sõiduautode hooldust, remonti ja diagnoosimist, samuti rikete leidmist ja kõrvaldamist. Sõiduautotehnik töötab iseseisvalt, kasutades vajadusel vastavaid andmebaase ja remondijuhendeid. Tema töö eeldab suhtlemist kaastöötajate ja klientidega. Seoses kiiresti uueneva tehnoloogiaga on vajalik pidev enesetäiendamine.

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

Sõiduautotehnik eriala lõpetanud õpilase valikuvõimalused tööjõuturul on suured. Koolis omandatud laiapõhjalised teadmised, võimaldavad teil oma tulevikku kujundada täpselt selliseks nagu te soovite. Osa lõpetajatest asub tööle mõnes olemas olevas töökojas, teised jällegi rajavad oma isikliku töökoja ning alustavad ettevõtlusega. Lisaks põnevatele karjäärivalikutele, olete alati oodatud oma teadmisi täiendama automaalri, autokeretehniku, sõiduautodiagnostiku ning autokere ja värvitööde meistri erialal.

Sõiduautotehniku 4. taseme kutseõppe esmaõpe

  • Õppeaeg: 3 aastat põhihariduse baasil (omandatakse kutsekeskharidus), 2 aastat keskhariduse baasil.
  • Õppevorm: päevane
  • Õppekeel: eesti keel

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia (põhihariduse baasil).

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia (keskhariduse baasil).