Tallinna Tööstushariduskeskus

Sõiduautotehnik

Sõiduautotehnik õpib sõiduautode remondi- ja hooldustehnoloogiaid (juhtimisseadmed ja veermik, jõuallikad ja jõuülekanded, tehnohooldus ja diagnostika, mootorielektroonika ja kliimaseadmed). Kasutab diagnostikaseadmeid auto arvutivõrgu, elektri- ja mugavussüsteemi vigade leidmisel.

4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)

  • Õppeaeg: põhihariduse baasil 3 aastat, keskhariduse baasil 2 aastat
  • Õppevorm: päevane
  • Õppekeel: eesti