Tallinna Tööstushariduskeskus

Õpilastele

Varasema õpikogemuse (VÕTA) arvestamine

Vaata: www.tthk.ee →Üldinfo→Dokumendid→Õppekorralduseeskirja Lisa 8 VÕTA kord

Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise kord

Täpsustavate küsimuste korral pöörduda üldaineteosakonna juhataja Irina Maksimova poole kab B210.

irina.maksimova@tthk.ee
tel: 6542874