Tallinna Tööstushariduskeskus

Õpilastele

Varasema õpikogemuse ja töökogemuse (VÕTA) arvestamine

Vaata: www.tthk.ee →Üldinfo→Dokumendid→Õppekorralduseeskirja Lisa 4

 

Täpsustavate küsimuste korral pöörduda üldaineteosakonna juhataja Irina Maksimova poole kabinett B210.

irina.maksimova@tthk.ee
tel: 6542874