Tallinna Tööstushariduskeskus

Õpikeskkond Moodle

Tallinna Tööstushariduskeskus kasutab õppetöö läbiviimisel Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli liikmeskoolidele  mõeldud veebipõhist õpikeskkonda Moodle.  
 
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) on vabavaraline õpikeskkond, mis on tõlgitud  ka eesti keelde. Moodle on üks enimkasutatavaid veebipõhiseid õpikeskkondi maailmas.
 
Moodle disain baseerub sotsiaal-konstruktivistlikul õppimise käsitlusel (social constructionist pedagogy). Õpikeskkonna disain on lihtne ja kompaktne. Õpetaja saab valida ise kursuse formaadi (nädalakava formaat, teemade formaat jt). Vahenditest on olemas: foorum, testid, õppematerjalid, ankeedid, ülesanded, jututoad, rühmatöövahend ja õpipäeviku vahend jne. Olemas on ka tekstiredaktor, mille abil saab keskkonnas tekste kujundada. Moodlet on lihtne ja intuitiivne kasutada nii õppijatel, õpetajatel kui ka administraatoritel.