Tallinna Tööstushariduskeskus

Õpikeskkond Moodle

Tallinna Tööstushariduskeskus kasutab õppetöö läbiviimisel Eesti e-Ülikooli ja Eesti e-Kutsekooli liikmeskoolidele  mõeldud veebipõhist õpikeskkonda Moodle.  

Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) on vabavaraline õpikeskkond, mis on tõlgitud  ka eesti keelde. Moodle on üks enimkasutatavaid veebipõhiseid õpikeskkondi maailmas.

Moodle disain baseerub sotsiaal-konstruktivistlikul õppimise käsitlusel (social constructionist pedagogy). Õpikeskkonna disain on lihtne ja kompaktne.

Õpetaja saab valida ise kursuse formaadi (nädalakava formaat, teemade formaat jt). Soovitavalt koostöös haridustehnoloogiga on Moodle formaat ja ülesehitus kooliüleselt paika pandud.  Vahenditest on olemas: foorum, testid, õppematerjalid, ankeedid, ülesanded, jututoad, rühmatöövahend ja veebitunnivahendid (BigBlueButton ja Jitsi) jne. Olemas on ka tekstiredaktor, mille abil saab keskkonnas tekste kujundada. Moodlet on lihtne ja intuitiivne kasutada nii õppijatel, õpetajatel kui ka administraatoritel.

 

Iga õppija ja õpetaja (kasutaja) loob endale ISE  kasutajakonto https://moodle.edu.ee/ vahendusel. Kasutaja vastutab enda andmete õigsuse eest!

Moodle KKK asub SIIN!

Kasutajakonto probleemide osas palun pöörduda Moodle kasutajatoe poole moodle@harno.ee.  Kooli haridustehnoloog  saab abistada Moodle kursustele ligipääsuküsimustega ja abistada õpetajaid kursuste loomisega ning haldamisega.

 

Probleemi puhul palun anna alati teada:

1. Sinu ees- ja perekonnanimi, Moodle kasutajanimi ja isikukood

2. Võimalikult täpselt mis juhtus või ei toiminud ja millal probleem ilmnes

3. Viide kursusele või probleemile, soovituslikult koos ekraanipildiga.

 
Head kasutamist!