Tallinna Tööstushariduskeskus

Õpilasesindus

TTHK ÕPILASESINDUSE juhtkond

President Lisette Anabel Õunpuu

Asepresident Mihkel Pent

Õpilasesinduse sekretär Maria Laane


Küsimuste ja  ideede korral kirjutage - opilasesindus@tthk.ee

Koosolekud aktiivliikmetele neljapäeviti kell 16:00

THK ÕE esmasteks eesmärkideks on:
* esindada õpilaste huve ja seaduslikke õigusi;
* vahendada õpilaste ja juhtkonna vahelist koostööd;
* edastada õpilastele informatsiooni;
* aidata kaasa õppetöö ja koolielu korraldamisele;
* aidata kaasa koolielu probleemide lahendamisele;
* kujundada üksteist austavaid käitumistavasid õpilaste omavahelises suhtluses, suhetes õpetajatega ja THK juhtkonnaga;
* järgida ja edendada THK traditsioone;
* seista hariduse kvaliteedi, õpikeskkonna parandamise ja õpimotivatsiooni tõstmise eest;
* esindada õpilasi õppenõukogus ja hoolekogus;
* osaleda ÕE-d puudutavatel üritustel kõikvõimalikel tasanditel;
* luua ja arendada sidemeid teiste koolide ja organisatsioonidega nii Eestis kui välismaal.

Õpilased, kellel on ettepanekuid, muresid või küsimusi tulge ning rääkige neist julgelt!

Õpilasesinduse koosolekud toimuvad iga nädal kokkulepitud ajal.

Teeme koolis käimise koos toredamaks!

Jälgi ka meie kooli facebooki lehekülge:

Tallinna Tööstushariduskeskus https://www.facebook.com/TallinnaToostushariduskeskus

Õpilasesinduse põhikiri