Tallinna Tööstushariduskeskus

Rühmajuhatajad

Rühmajuhatajad 2021/2022 õa

Transporditehnika valdkond
Õppegrupp Õppekeel Rühmajuhataja Kontaktandmed
AUTpe21_1 E Luule Press luule.press@tthk.ee
AUTpe21_2 E Luule Press luule.press@tthk.ee
AUTge21 E Arno Lill arno.lill@tthk.ee
AUMge21 E Martin Miil martin.miil@tthk.ee
ATMgeMS21 E Lauri Käärik lauri.kaarik@tthk.ee
AKTgeMS21 E Lauri Käärik lauri.kaarik@tthk.ee
SADgeMS21 E Tony Võsur tony.vosur@tthk.ee
AUTpe20_1 E Luule Press luule.press@tthk.ee
AUTpe20_2 E Luule Press luule.press@tthk.ee
AUTge20 E Arno Lill arno.lill@tthk.ee
AUMge20 E Martin Miil martin.miil@tthk.ee
AUTpe19_1 E Luule Press luule.press@tthk.ee
AUTpe19_2 E Luule Press luule.press@tthk.ee
Mehaanika ja metallitöötluse valdkond
Õppegrupp Õppekeel Rühmajuhataja Kontaktandmed
ROOpe21 E Jelena Vill jelena.vill@tthk.ee
ROOpv21 E Jelena Vill jelena.vill@tthk.ee
ROTgeMS21 E Eduard Brindfeldt eduard.brindfeldt@tthk.ee
LMTgeMS21 E Rein Pikner rein.pikner@tthk.ee
LMTgvMS21 V Rein Pikner rein.pikner@tthk.ee
FREgeMS21 E Veiko Põldmaa veiko.poldmaa@tthk.ee
ROOpe19 E Jelena Vill jelena.vill@tthk.ee
ROOpv19 V Alina Laaneväli-Toots alina.laanevali@tthk.ee
Energeetika ja automaatika valdkond
Õppegrupp Õppekeel Rühmajuhataja Kontaktandmed
MEHpe21 E Jelena Vill jelena.vill@tthk.ee
MEHpv21_1 E Irina Maksimova irina.maksimova@tthk.ee
MEHpv21_2 E Irina Maksimova irina.maksimova@tthk.ee
MEHge21 E Luule Press luule.press@tthk.ee
MEHgv21 V Luule Press luule.press@tthk.ee
MEHgeMS21 E Luule Press luule.press@tthk.ee
MEHgvMS21 V Luule Press luule.press@tthk.ee
KYMgeMS21 E Eduard Brindfeldt eduard.brindfeldt@tthk.ee
MEHpe20_1 E Jelena Vill jelena.vill@tthk.ee
MEHpe20_2 E Jelena Vill jelena.vill@tthk.ee
MEHpv20 E Irina Maksimova irina.maksimova@tthk.ee
MEHgeMS20 E Luule Press luule.press@tthk.ee
MEHgvMS20 V Luule Press luule.press@tthk.ee
KYMgeMS20 E Eduard Brindfeldt eduard.brindfeldt@tthk.ee
MEHpe19 E Jelena Vill jelena.vill@tthk.ee
MEHpv19_1 V Irina Maksimova irina.maksimova@tthk.ee
MEHpv19_2 V Irina Maksimova irina.maksimova@tthk.ee
Iluteenuse valdkond
Õppegrupp Õppekeel Rühmajuhataja Kontaktandmed
JKSge21_1 E Aire Sooman aire.sooman@tthk.ee
JKSge21_2 E Larissa Logina larissa.logina@tthk.ee
MJgeMS21 E Leili Liinak leili.liinak@tthk.ee
JKSge20_1 E Aire Sooman aire.sooman@tthk.ee
JKSge20_2 E Janne Koots janne.koots@tthk.ee
JKSge20_3 E Larissa Logina larissa.logina@tthk.ee
Tekstiili- ja kaubanduse valdkond
Õppegrupp Õppekeel Rühmajuhataja Kontaktandmed
KRRpe21 E Aire Brük aire.bryk@tthk.ee
KRRpv21 E Galina Žuravljova galina.zuravljova@tthk.ee
MRApe21 E Krista Sillajõe krista.sillajoe@tthk.ee
SKApe21 E Margit Uiboaid margit.uiboaid@tthk.ee
KRRge21 E Ene Hindpere ene.hindpere@tthk.ee
KRRgeÕ21 E Liisa Brochard liisa.brochard@tthk.ee
MÜEgeMS21 E Krista Sillajõe krista.sillajoe@tthk.ee
MÜKgeMS21 E Krista Sillajõe krista.sillajoe@tthk.ee
EKSgeMS21 E Krista Sillajõe krista.sillajoe@tthk.ee
MRSgeÕ21 E Kaja Kuiv kaja.kuiv@tthk.ee
STÕgeÕ21 E Riina Tenno riina.tenno@tthk.ee
KRRpe20 E Anne-Ly Treial anne-ly.treila@tthk.ee
KRRpv20 E Alina Sokolova alina.sokolova@tthk.ee
MRApe20 E Krista Sillajõe krista.sillajoe@tthk.ee
SKApe20 E Velly Juur velly.juur@tthk.ee
KRRge20 E Sandra Jõesar sandra.joesar@tthk.ee
KRRgeÕ20 E Aire Brük aire.bryk@tthk.ee
MÜKgeMS20 E Krista Sillajõe krista.sillajoe@tthk.ee
KRRpe19 E Moonika Ints moonika.ints@tthk.ee
KRRpv19 V Larissa Svintšuk larissa.svintchuk@tthk.ee
MRApe19 E Krista Sillajõe krista.sillajoe@tthk.ee
SKApe19 E Margit Uiboaid margit.uiboaid@tthk.ee
Logistka valdkond
Õppegrupp Õppekeel Rühmajuhataja Kontaktandmed
VLOGpe21 E Helen Bork helen.bork@tthk.ee
VLOGpv21_1 E Marina Maiorova marina.maiorova@tthk.ee
VLOGpv21_2 E Marina Maiorova marina.maiorova@tthk.ee
VLOGge21 E Tamara Šerstjuk tamara.serstjuk@tthk.ee
VLOGgv21 V Olga Poskotinova olga.poskotinova@tthk.ee
LOGge21 E Leeni Rajaste leeni.rajaste@tthk.ee
LOGgv21 V Leeni Rajaste leeni.rajaste@tthk.ee
LOGApe20 E Helen Bork helen.bork@tthk.ee
LOGApv20_1 E Marina Maiorova marina.maiorova@tthk.ee
LOGApv20_2 E Marina Maiorova marina.maiorova@tthk.ee
VLOGge20 E Tamara Šerstjuk tamara.serstjuk@tthk.ee
VLOGgv20 V Olga Poskotinova olga.poskotinova@tthk.ee
LOGApe19 E Sirje Schumann sirje.schumann@tthk.ee
LOGApv19_1 V Marina Maiorova marina.maiorova@tthk.ee
LOGApv19_2 V Marina Maiorova marina.maiorova@tthk.ee
Infotehnoloogia valdkond
Õppegrupp Õppekeel Rühmajuhataja Kontaktandmed
TITpe21 E Liisa-Mona Jallai liisa-mona.jallai@tthk.ee
TARpe21 E Anette Teesaar anette.teesaar@tthk.ee
TARpv21 E Marina Oleinik marina.oleinik@tthk.ee
LOGITpe21 E Mari Speek mari.speek@tthk.ee
LOGITpv21 E Alina Laaneväli-Toots alina.laanevali@tthk.ee
TARge21 E Kristjan Kivikangur kristjan.kivikangur@tthk.ee
TARgv21 V Irina Merkulova irina.merkulova@tthk.ee
LOGITge21 E Ingvar Derešivski ingvar.dereshivski@tthk.ee
LOGITgv21 V Marina Oleinik marina.oleinik@tthk.ee
TITpe20 E Mari Speek mari.speek@tthk.ee
TITpv20 E Lury Shkarbanova lury.shkarbanova@tthk.ee
TARpe20 E Madis Lokotar madis.lokotar@tthk.ee
TARpv20 E Irina Merkulova irina.merkulova@tthk.ee
LOGITpe20 E Mari Speek mari.speek@tthk.ee
LOGITpv20 E Alina Laaneväli-Toots alina.laanevali@tthk.ee
TITge20 E Ingvar Derešivski ingvar.dereshivski@tthk.ee
TITgv20 V Ingvar Derešivski ingvar.dereshivski@tthk.ee
TARge20 E Kristjan Kivikangur kristjan.kivikangur@tthk.ee
TARgv20 V Irina Merkulova irina.merkulova@tthk.ee
LOGITge20 E Lury Shkarbanova lury.shkarbanova@tthk.ee
LOGITgv20 V Marina Oleinik marina.oleinik@tthk.ee
TARpe19 E Madis Lokotar madis.lokotar@tthk.ee
TARpv19 V Irina Merkulova irina.merkulova@tthk.ee
LOGITpe19 E Madis Lokotar madis.lokotar@tthk.ee
LOGITpv19 V Alina Laaneväli-Toots alina.laanevali@tthk.ee
TITpe19 E Madis Lokotar madis.lokotar@tthk.ee
TITpv19 V Lury Shkarbanova lury.shkarbanova@tthk.ee