Tallinna Tööstushariduskeskus

Rühmajuhatajad

Rühmajuhatajad 2020/2021 õa

Transporditehnika valdkond

Õppegrupp Õppekeel Rühmajuhataja Kontaktandmed
AUTpe20_1 E Luule Press luule.press@tthk.ee
AUTpe20_2 E Luule Press luule.press@tthk.ee
AUTge20 E Arno Lill arno.lill@tthk.ee
AUMge20 E Martin Miil martin.miil@tthk.ee
ATMgeMS20 E Martin Miil martin.miil@tthk.ee
APKgeMS20 E Lauri Käärik lauri.kaarik@tthk.ee
SADgeMS20 E Tony Võsur tony.vosur@tthk.ee
AUTpe19_1 E Luule Press luule.press@tthk.ee
AUTpe19_2 E Luule Press luule.press@tthk.ee
AUTge19 E Arno Lill arno.lill@tthk.ee
AUMge19 E Martin Miil martin.miil@tthk.ee
AUTpe18_1 E Luule Press luule.press@tthk.ee
AUTpe18_2 E Luule Press luule.press@tthk.ee

Mehaanika ja metallitöötluse valdkond

Õppegrupp Õppekeel Rühmajuhataja Kontaktandmed
ROOpe20 E Jelena Vill jelena.vill@tthk.ee
ROTgeMS20 E Eduard Brindfeldt eduard.brindfeldt@tthk.ee
LMTgeMS20 E/V Rein Pikner rein.pikner@tthk.ee
FREgvMS20 E/V Veiko Põldmaa veiko.poldmaa@tthk.ee
ROOpe19 E Jelena Vill jelena.vill@tthk.ee
ROOpv19 V Alina Laaneväli-Toots alina.laanevali@tthk.ee
ROOpv18 V Jelena Vill jelena.vill@tthk.ee
METpe18 E Ene Kiviraijuja ene.kiviraijuja@tthk.ee

Energeetika ja automaatika valdkond

Õppegrupp Õppekeel Rühmajuhataja Kontaktandmed
MEHpe20 E Jelena Vill jelena.vill@tthk.ee
MEHpv20_1, MEHpv20-2 E Irina Maksimova irina.maksimova@tthk.ee
MEHgeMS20 E Luule Press luule.press@tthk.ee
MEHgvMS20 V Luule Press luule.press@tthk.ee
KYMgeMS20 E Eduard Brindfeldt eduard.brindfeldt@tthk.ee
MEHge19/MEHgv E/V Luule Press luule.press@tthk.ee
MEHgeMS19 E Luule Press luule.press@tthk.ee
MEHgvMS19 V Luule Press luule.press@tthk.ee
KYMgeMS19 E Eduard Brindfeldt eduard.brindfeldt@tthk.ee
MEHpe19 E Jelena Vill jelena.vill@tthk.ee
MEHpv19-1 V Irina Maksimova irina.maksimova@tthk.ee
MEHpv19-2 V Irina Maksimova irina.maksimova@tthk.ee
MEHpe18 E Jelena Vill jelena.vill@tthk.ee
MEHpv18 V Irina Maksimova irina.maksimova@tthk.ee

Iluteenuse valdkond

Õppegrupp Õppekeel Rühmajuhataja Kontaktandmed
JKSge20_1 E Aire Sooman aire.sooman@tthk.ee
JKSge20_2 E Janne Koots janne.koots@tthk.ee
BRBge20 E Leili Liinak leili.liinak@tthk.ee
MJgeMS20 E Leili Liinak leili.liinak@tthk.ee
JKSge19_1 E Larissa Logina larissa.logina@tthk.ee
JKSge19_2 E Larissa Logina larissa.logina@tthk.ee

Tekstiili- ja kaubanduse valdkond

Õppegrupp Õppekeel Rühmajuhataja Kontaktandmed
KRRpe20 E Anne-Ly Treial anne-ly.treial@tthk.ee
KRRpv20 E Alina Sokolova alina.sokolova@tthk.ee
MRApe20 E Krista Sillajõe krista.sillajoe@tthk.ee
SKApe20 E Velly Juur velly.juur@tthk.ee
KRRge20 E Sandra Jõesar sandra.joesar@tthk.ee
KRRgeÕ20 E Aire Brük aire.bryk@tthk.ee
NÜRgeÕ20 E Anne-Ly Treial anne-ly.treial@tthk.ee
MÜKgeMS20 E Krista Sillajõe krista.sillajoe@tthk.ee
EKSgeMS20 E Krista Sillajõe krista.sillajoe@tthk.ee
KRRpe19 E Moonika Ints moonika.ints@tthk.ee
KRRpv19 V Larissa Svintšuk larissa.svintsuk@tthk.ee
MRApe19 E Krista Sillajõe krista.sillajoe@tthk.ee
SKApe19 E Margit Uiboaid margit.uiboaid@tthk.ee
KRRge19 E Aire Brük aire.bryk@tthk.ee
KRRgeÕ19 E Sandra Jõesar sandra.joesar@tthk.ee
MÜKgeMS19 E Krista Sillajõe krista.sillajoe@tthk.ee
KRRpe18 E Aire Brük aire.bryk@tthk.ee
KRRpv18 V Galina Žuravljova galina.zuravljova@tthk.ee
MRApe18 E Krista Sillajõe krista.sillajoe@tthk.ee
SKApe18 E Velly Juur velly.juur@tthk.ee

Logistka valdkond

Õppegrupp Õppekeel Rühmajuhataja Kontaktandmed
LOGApe20 E Helen Bork helen.bork@tthk.ee
LOGApv20_1 E Marina Maiorova marina.maiorova@tthk.ee
LOGApv20_2 E Marina Maiorova marina.maiorova@tthk.ee
VLOGge20 E Tamara Šerstjuk tamara.serstjuk@tthk.ee
VLOGgv20 V Olga Poskotinova olga.poskotinova@tthk.ee
LOGge20 E Leeni Rajaste leeni.rajaste@tthk.ee
LOGgv20 V Leeni Rajaste leeni.rajaste@tthk.ee
LOGApe19 E Sirje Schumann sirje.schumann@tthk.ee
LOGApv19_1 V Marina Maiorova marina.maiorova@tthk.ee
LOGApv19_2 V Marina Maiorova marina.maiorova@tthk.ee
VLOGge19 E Tamara Šerstjuk tamara.serstjuk@tthk.ee
VLOGgv19 V Tamara Šerstjuk tamara.serstjuk@tthk.ee
LOGApe18-1 E Helen Bork helen.bork@tthk.ee
LOGApv18_1 V Nadežda Voronova nadezda.voronova@tthk.ee
LOGApv18_2 V Nadežda Voronova nadezda.voronova@tthk.ee

Infotehnoloogia valdkond

Õppegrupp Õppekeel Rühmajuhataja Kontaktandmed
TITpe20 E E.Kiviraijuja ene.kiviraijuja@tthk.ee
TITpv20 E L.Shkarbanova lury.shkarbanova@tthk.ee
TARpe20 E E.Kiviraijuja ene.kiviraijuja@tthk.ee
TARpv20 E I.Merkulova irina.merkulova@tthk.ee
LOGITpe20 E M.Speek mari.speek@tthk.ee
LOGITpv20 E A.Laaneväli alina.laanevali@tthk.ee
TITge20 E I.Derešivski ingvar.deresivski@tthk.ee
TITgv20 V I.Derešivski ingvar.deresivski@tthk.ee
TARge20 E K.Kivikangur kristjan.kivikangur@tthk.ee
TARgv20 V I.Merkulova irina.merkulova@tthk.ee
LOGITge20 E L.Shkarbanova lury.shkarbanova@tthk.ee
LOGITgv20 V M.Oleinik marina.oleinik@tthk.ee
TITpe19 E E.Kiviraijuja ene.kiviraijuja@tthk.ee
TITpv19 V L.Shkarbanova lury.shkarbanova@tthk.ee
TARpe19 E E.Kiviraijuja ene.kiviraijuja@tthk.ee
TARpv19 V I.Merkulova irina.merkulova@tthk.ee
LOGITpe19 E E.Kiviraijuja ene.kiviraijuja@tthk.ee
LOGITpv19 V A.Laaneväli alina.laanevali@tthk.ee
TARge19 E K.Kivikangur kristjan.kivikangur@tthk.ee
TARgv19 V I.Merkulova irina.merkulova@tthk.ee
LOGITge19 E M.Uiboaid margit.uiboaid@tthk.ee
LOGITgv19 V M.Oleinik marina.oleinik@tthk.ee
TARpe18 E E.Kiviraijuja ene.kiviraijuja@tthk.ee
TARpv18 V Marina Oleinik marina.oleinik@tthk.ee
LOGITpe18 E Gert Pant gert.pant@tthk.ee
LOGITpv18 V Irina Merkulova irina.merkulova@tthk.ee
TITpe18 E L.Shkarbanova lury.shkarbanova@tthk.ee
TITpv18 V Mari Speek mari.speek@tthk.ee