Tallinna Tööstushariduskeskus

Roboti operaator

Roboti operaator on oskustöötaja, kes töötab töötlevas tööstuses - ja teistes roboteid kasutavates ettevõtetes. Tema peamiseks tööülesandeks on tööstus- ja liikurrobotite alamsüsteemide koostamine, kasutamine ja testimine, kindlustamaks nende tõrgeteta toimimise. Ta häälestab tööjuhendi alusel roboteid ning tagab nende toimimise kvaliteetsuse, kasutades selleks ka vajalikke kontroll-mõõtevahendeid. Tööülesanded hõlmavad kommunikatsioonitehnika ja tehnovõrkude kasutamist, ajami- ja andurtehnikatöid, robotite töö jälgimist, käitamist ja hooldust ning programmidesse muudatuste tegemist. Töö robotitega eeldab laiemat kutseoskuste spektrit, kuna robootikatööd seonduvad mehhatroonikaseadmete paigaldamise, häälestamise ja testimisega. Roboti operaator töötab iseseisvalt ja meeskonnas ning on valmis täitma tööülesandeid muutuvates olukordades.

Karjäärivõimalused pärast kooli lõpetamist

Roboti operaatori töö on igas mõttes tuleviku töö. Roboti operaatori eriala lõpetanud õpilase valikuvõimalused tööjõuturul on suured. Iga päev lisandub turule tootmis- ja tööstusettevõtteid, mis kasutavad erinevat tüüpi roboteid. Nõudlus roboti operaatorite järgi tõuseb pidevalt ning töökoha leidmine peaks olema suhteliselt lihtne. Lisaks põnevatele karjäärivalikutele, olete alati oodatud oma teadmisi täiendama robotitehniku erialal.

Roboti operaatori 4. taseme kutseõppe esmaõpe

  • Õppeaeg:  3 aastat põhihariduse baasil (omandatakse kutsekeskharidus), 2 aastat keskhariduse baasil.
  • Õppevorm: päevane, kaugõpe.
  • Õppekeel: eesti keel ja vene keelsele õppijale suunatud õpe.

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia (keskhariduse baasil).

Eriala õppe- ning rakenduskavaga tutvumiseks vajutage siia (põhihariduse baasil).