Tallinna Tööstushariduskeskus

Roboti operaator

Roboti operaator, tase 4 töö on tagada robotite tehniline korrasolek, oskuslik kasutamine ja ohutus.

Roboti operaator käsitseb masina-, keemia, elektroonika-, toiduainetetööstuse ja logistika valdkondades kasutatavad roboteid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) jt tehnoloogilisi lahendusi kasutades.

Tööülesanded hõlmavad kommunikatsioonitehnika ja tehnovõrkude kasutamist, ajami- ja andurtehnikatöid, robotite töö jälgimist, käitamist ja hooldust ning programmidesse muudatuste tegemist.
Töö robotitega eeldab laiemat kutseoskuste spektrit, kuna robootikatööd seonduvad mehhatroonikaseadmete paigaldamise, häälestamise ja testimisega.
Roboti operaator töötab iseseisvalt ja meeskonnas ning on valmis täitma tööülesandeid muutuvates olukordades.

4. taseme kutseõppe esmaõpe (kutsekeskharidusõpe)
  • Õppeaeg:  põhihariduse baasil  õppeaeg 3 aastat, keskhariduse baasil 2 aastat
  • Õppevorm: päevane
  • Õppekeel: eesti, vene
PÕHIKOOLI BAASIL
Sisseastumise aasta Õppekava Rakenduskava
2018 Roboti operaator, 4 taseRoboti operaator, 4 tase
KESKKOOLI BAASIL
Sisseastumise aasta Õppekava Rakenduskava
2018 Roboti operaator, 4 taseRoboti operaator, 4 tase