Tallinna Tööstushariduskeskus

Tasulised koolitused

Tallinna Tööstushariduskeskuses (TTHK) korraldatakse tasulisi koolitusi kõikide õpetatavate erialade riiklikult kinnitatud õppekavade raames.

iskasvanute täienduskoolituse korraldus Tallinna Tööstushariduskeskuses.

TTHK on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner alates 2010 aastast. Rohkem infot aadressilt: https://www.tootukassa.ee/content/teenused/koolitused

Rohkem infot Eesti Töötukassa projekti “Tööta ja õpi” kohta aadressilt: https://www.tootukassa.ee/content/toota-ja-opi

TTHK täienduskoolituste õppekorraldus 2019
TTHK täienduskoolituse kvaliteedi tagamise alused 2019